PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Mūsų istorija

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka - viena pirmųjų savivaldybių viešųjų bibliotekų, įkurtų Lietuvai atgavus nepriklausomybę, gyvuoja nuo 1993 metų. 2004 metų gruodžio mėn. bibliotekai suteiktas ilgamečio jos bičiulio, iš Alytaus kilusio žinomo prozaiko Jurgio Kunčino vardas. 2006 metų gruodžio mėn. centrinėse bibliotekos patalpose įrengtas Jurgio Kunčino kambarys – memorialinė ekspozicija.

2006 metų sausio pradžioje pagrindiniai bibliotekos padaliniai (išskyrus Vaikų ir jaunimo literatūros skyrių) persikėlė į naujas patalpas, rekonstruotas ir pritaikytas bibliotekos paslaugoms Valstybės investicijų programos lėšomis. Naujiems baldams, kompiuterinės technikos atnaujinimui lėšų taip pat skyrė ir miesto savivaldybė. Bibliotekos patalpos išsiplėtė iki 1400 kv. metrų, vietoj vienos skaityklos atsirado net keturios: periodikos, bendroji knygų, interneto bei informacinių leidinių, kraštotyros.Turime salę renginiams ir konferencijoms, kompiuterizuotą mokymų klasę, talpias dokumentų fondo saugyklas. 2006 metų rugsėjo mėn. naujose suremontuotose patalpose skaitytojus pradėjo aptarnauti Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius.

Mūsų biblioteka viena pirmųjų šalyje pradėjo bibliotekinių procesų kompiuterizavimą LR Kultūros ministerijos paskelbto eksperimento sąlygomis, yra aktyvi LIBIS projekto dalyvė. Kompiuterizuoti fondų komplektavimo ir dokumentų katalogavimo procesai, bibliografijos skyriaus darbas. Visuose padaliniuose kompiuterizuotas ir skaitytojų aptarnavimas.
Nuo 2008 m. iki 2012 m. biblioteka dalyvavo projekte „Bibliotekos pažangai“.

Struktūra ir paslaugos

Bibliotekoje veikia skaitytojų aptarnavimo, dokumentų komplektavimo ir tvarkymo, Vaikų ir jaunimo literatūros skyriai, Informacijos ir kraštotyros centras bei 3 filialai: Pirmojo Alytaus filialas, Vidzgirio filialas, Informacijos ir laisvalaikio centras.

Alytaus miesto gyventojai gali nemokamai gauti informaciją spausdintose ir skaitmeninėse laikmenose. Internetas, kitos kompiuterinės paslaugos bei duomenų bazės prieinamos visų bibliotekos padalinių lankytojams.

Bibliotekos fondai

Sukaupta daugiau kaip 150 483 egz. įvairių mokslo šakų, grožinės literatūros knygų, meno albumų, periodinių leidinių, kitų dokumentų. Kaupiama kraštiečio rašytojo Jurgio Kunčino rankraščių kolekcija.

2013 m. bibliotekoje sutelkti  8 479 skaitytojai, jiems išduoti 283 623 spaudiniai. Miesto bibliotekas per metus aplankė 139 078 lankytojai.

Kultūrinė veikla

Ilgametė bibliotekos tradicija - intensyvi ir įvairi kultūrinė veikla. Čia dažni ne tik literatūros vakarai, susitikimai, knygų prezentacijos, bet ir dailininkų, fotografų kūrybos parodos. Minėti viešieji renginiai organizuojami bibliotekoje veikiančiame „Baltos varnos“ salone. Įvairi kultūrinė veikla plėtojama ir bibliotekos padaliniuose.

Jau kelerius metus intensyviai įgyvendiname projektus, kurių tikslas – ne tik literatūros populiarinimas, informacinių paslaugų modernizavimas, bet ir socialinės atskirties mažinimas.

Į viršų