PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Biblioteka savo istoriją skaičiuoja nuo 1921 metų, kai Marijampolėje buvo įsteigtas Centrinio valstybinio knygyno skyrius, atliekantis viešosios bibliotekos funkcijas. 1937-aisiais bibliotekai buvo suteiktas žymaus švietėjo Petro Kriaučiūno vardas, jos fonduose buvo daugiau kaip 6 tūkst. egzempliorių leidinių. Per metus biblioteka pasipildydavo apie 500 egz. leidinių, dirbo 1 darbuotojas.

Per karą sudegusios bibliotekos fondai buvo atkuriami lėtai. Vystantis bibliotekų tinklui Lietuvoje, 1950 metais biblioteka tampa rajonine, o 1976-aisiais – centrine biblioteka, sujungusia į bibliotekų sistemą Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių bibliotekas. 1990 metais bibliotekai sugrąžintas Petro Kriaučiūno vardas.

2001 m. Įvykdžius administracinę reformą, buvo reformuotas ir Marijampolės savivaldybės bibliotekų tinklas. Šiuo metu biblioteka turi 26 filialus, iš jų vieną mieste ir 25 kaimo filialus seniūnijų centruose ir didesnese gyvenvietėse.

Viešoji biblioteka Marijampolėje – bendruomenės kultūros ir informacijos centras. Per metus Viešojoje bibliotekoje ir filialuose organizuojama daugiau kaip 600 kultūrinių renginių, iš jų Viešojoje bibliotekoje – per 100. Renginiuose apsilanko apie 10.000 Marijampolės miesto ir kaimų gyventojų. Tai dokumentų parodos, literatūriniai vakarai, knygų pristatymai, konkursai ir viktorinos vaikams, lėlių teatro spektakliai, dailės, tapybos, fotografijos parodų. Per dieną Viešosios bibliotekos skyriuose vidutiniškai apsilanko iki 300 lankytojų, kurie bibliotekoje gauna jiems reikalingą informaciją, skaito periodinius leidinius, knygas, dalyvauja bibliotekos renginiuose.

Viešoji biblioteka – Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) dalyvė nuo 2001 m. 2005 metais įdiegtas LIBIS SAP (skaitytojų aptarnavimo posistemis), kuriamas elektroninis katalogas, skaitytojai gali užsisakyti reikalingus leidinius ir nebūdami bibliotekoje. 2006 m. pradėta LIBIS plėtra miesto ir kaimo filialuose.

Viešojoje bibliotekoje veikia 6 skyriai, 2 abonementai, 3 skaityklos. Viešosios bibliotekos sistemoje dirba 65 darbuotojai, iš jų 53 profesionalūs bibliotekininkai, turintys aukštajį arba aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą.

Biblioteka, vystydama projektinę veiklą, bendradarbiauja su Suvalkų Marijos Konopnickos viešąja biblioteka, Olštyno miesto viešąją biblioteka (Lenkija), Černiachovsko municipaline įstaiga “Centralizuota bibliotekų sistema” (Rusija).

Biblioteka, puoselėdama tradicijas ir skaitmenizuodama darbo procesus, siekia kurti atvirą ir prieinamą visiems bendruomenės nariams modernią biblioteką. Mūsų misija – moderni ir patraukli darbui, laisvalaikiui ir saviraiškai biblioteka, skatinanti bendruomenės informacinę kompetenciją.

Į viršų