PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Neringos m. biblioteka Nr. 1 įsteigta 1956 metais. Nuo 1990 metų biblioteka vadinosi Neringos miesto Nidos biblioteka, o nuo 1996 m. sausio 1 d. įgyvendinant LR Bibliotekų įstatymą, Neringos miesto savivaldybės Tarybos 1995 12 18 sprendimu Nr. 069 biblioteka reorganizuota į Neringos miesto savivaldybės viešąją biblioteką su Preilos ir Juodkrantės filialais.

 2005 metais lapkričio 11d.  Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TI-180 Neringos savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno vardas.

    Rašytojas, Nidos metraštininkas Viktoras Miliūnas gimė 1916 m. vasario 16 d. Blantaire (Škotija). Mirė 1986 m. lapkričio9d. Vilniuje.
    Viktoras Miliūnas-dramaturgas, prozininkas, vertėjas.
    Parašė prozos vaikams.
    Studijavo Kauno ir Vilniaus universitetuose, vaidino teatruose, dirbo “Literatūros ir meno” redakcijoje, Rašytojų sąjungoje.
    1961-1986 metais gyveno ir kūrė Nidoje.
    Marios, Nida ir visa Neringa buvo pagrindinė rašytojo kūrybos tema. Ir šiandien vyresnio amžiaus nidiškiai Viktoro Miliūno knygose atpažįsta save. Kuršių nerija ir jos gyventojai

Viktorui Miliūnui buvo neišsenkamas temų lobynas.

    Rašytojo žmona Angelė ir sūnus Kęstutis padovanojo bibliotekai dalį Viktoro Miliūno archyvo: rankraščių, knygų, fotonuotraukų.
    1961-1986 metais gyveno ir kūrė Nidoje.
    Marios, Nida ir visa Neringa buvo pagrindinė rašytojo kūrybos tema. Ir šiandien vyresnio amžiaus nidiškiai Viktoro Miliūno knygose atpažįsta save. Kuršių nerija ir jos gyventojai  V. Miliūnui buvo neišsenkamas temų lobynas.
    Rašytojo žmona Angelė ir sūnus Kęstutis padovanojo bibliotekai dalį Viktoro Miliūno archyvo: rankraščių, knygų, fotonuotraukų.
    Apsakymų rinkiniuose “Pirmoji meilė” arba “nusikaltimas” (1968), “Juoda upė” (1970), “Vestuvės Paryžiuje” (1973),  “Meilė ir neapykanta”, (1976 “Žaidimas be taisyklių” (1981), “Piknikas Grabšto rage” (1985), “Koncertas muziejuje” (1985) iškyla spalvingi Neringos žvejų buities vaizdai, pasakojamos nesudėtingos, bet dramatiškos  istorijos, gilinamasi į žmogiškų santykių esmę.

Viešosios bibliotekos fonduose sukaupta apie 50 tūkstančių fiz. vnt.  įvairių grožinės, filosofijos, visuomenės, gamtos mokslų, istorijos, periodinių ir kt. dokumentų. Taip pat yra apie 2000 egz.  įvairių kraštotyros spaudinių. Tai knygos, žurnalai, kuriuose rašoma apie Kuršių neriją, jos istoriją, gamtą, grožį. Viešosios bibliotekos abonemente ir filialuose  yra abėcėlinis ir sisteminis katalogai.  Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje yra elektroninis katalogas.

Per metus viešojoje bibliotekoje apsilanko apie 10  tūkstančių  lankytojų. Vartotojų skaičius - apie 600. Išduodama per metus apie 12  tūkstančių egz. įvairių dokumentų. Skaitykloje galima rasti apie 80 pavadinimų įvairių periodinių leidinių: pagrindinius šalies dienraščius, savaitraščius bei žurnalus. Visa informacija apie Kuršių neriją kaupiama skaitykloje esančioje kraštotyros kartotekoje „Kuršių nerija dokumentuose“. Straipsniai ar jų kopijos apie Kuršių neriją kaupiami teminiuose kraštotyros segtuvuose. Renkama ir kaupiama medžiaga apie žymius krašto žmones: garbų kraštietį, profesorių, tautosakininką L. G. RĖZĄ, kopų apželdintojus  D.G. ir G. D. KUVERTUS, žvejybos inspektorių V. E. BERBOMĄ, taip pat šio laikmečio žymius Neringos žmones: rašytoją, Nidos metraštininką V.MILIŪNĄ, dailininką Eduardą JONUŠĄ, poetę, dailininkę Daivą MOLYTĘ - LUKAUSKIENĘ, poetę Oną DOVIDAVIČIŪTĘ - PUČENIĄ, vokiečių rašytoją Thomą MANNĄ, Neringos garbės piliečius: architektą Algimantą ZAVIŠĄ, gydytoją Antaną VINKŲ ir kitus. Viešosios bibliotekos skaitykloje yra bendroji periodinių leidinių straipsnių kartoteka, galima susipažinti su Neringos savivaldybės tarybos priimtais sprendimais. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose nuolat rengiamos įvairios spaudinių parodos ir kiti renginiai. Diegiama Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS).

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno  viešosios bibliotekos Preilos ir Juodkrantės filialuose taip pat nemažas įvairių  knygų, laikraščių ir žurnalų pasirinkimas. Filialų fonduose yra apie 66 tūkst. įvairių spaudinių.

Bendras vartotojų skaičius viešojoje bibliotekoje ir filialuose - apie 800. Lankytojų skaičius- apie 19 tūkst. Dokumentų išduotis - daugiau kaip 42 tūkst. įvairių spaudinių.

Į viršų