PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka įkurta 1950 m. 1955 m. jai suteiktas romantizmo epochos poeto Adomo Mickevičiaus vardas, paskatinęs bibliotekoje kaupti Mickevičianą – dokumentų, susijusių su iškilia literatūros figūra, fondą. Nuo 2010 m. liepos 1 d. bibliotekos savininkas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Bibliotekai vadovauja direktorius Petras Zurlys (nuo 1996 m.).

Bibliotekoje yra 4 struktūriniai padaliniai: Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centras, Informacinių išteklių centras, Skaitytojų aptarnavimo centras, Materialinių išteklių centras. Biblioteka yra 5-ių Alytaus apskrities ir 8-ių Vilniaus apskrities savivaldybių viešųjų bibliotekų metodikos centras, teikia profesinę pagalbą (konsultavimas, mokymai, tyrimai ir analizė), bendradarbiauja su Vilniaus regiono bibliotekomis ir jų filialais, dalijantis informacijos ištekliais, organizuojant ir įgyvendinant bendrus projektus bei renginius.

Biblioteka teikia informacijos ir kultūros paslaugas Vilniaus miesto ir Vilniaus regiono (Alytaus ir Vilniaus apskričių) gyventojams. Jos paslaugomis kasmet naudojasi apie 22–23 tūkst. registruotų vartotojų ir apie 180 tūkst. lankytojų. Populiariausia yra leidinių skolinimo į namus paslauga. Ja naudojasi per 75 % visų bibliotekos vartotojų.

Bibliotekoje sukaupta apie 500 tūkst. fiz. vnt., 180 tūkst. pavadinimų leidinių įvairiomis temomis ir pasaulio kalbomis. Kasmet skaitytojams paskolinama daugiau nei 0,5 mln. egz. leidinių. Bibliotekos vartotojams sudarytos sąlygos naudotis 39 kompiuteriais, iš kurių 32 (82 %) prijungti prie interneto. Kasmet bibliotekoje organizuojama 160–200 kultūros renginių, kuriuose apsilanko apie 5,0 tūkst. gyventojų. Bibliotekoje dirba 84 darbuotojai, 64 iš jų profesionalūs bibliotekininkai. Bibliotekos kolektyvas yra profesionalus, kolegiškas ir paslaugus.

Biblioteka yra Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos dalis (LIBIS): kartu su kitomis šios sistemos bibliotekomis rengia Lietuvos bibliotekų suvestinį katalogą, kitas integruotas informacijos paieškos sistemas. Bibliotekos išduotas skaitytojo pažymėjimas (vieningas LIBIS sistemos skaitytojų pažymėjimas) suteikia teisę naudotis visų LIBIS sistemos bibliotekų paslaugomis.

Nuo 2006 metų vyksta dalies (55% viso patalpų ploto) bibliotekos pastatų ir patalpų rekonstravimo darbai, kurie finansuojami iš Nacionalinės investicinės programos lėšų.

Į viršų