PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Nepriklausomos Lietuvos laikais (1918-1940) ten, kur dabar Naujosios Akmenės miestas, buvo Karpėnų ir Ramučių kaimai.
1940 metais Ramučių kaime buvo atidaryta pirkia-skaitykla. Ji veikė vos kelis mėnesius, nes prasidėjus karui, iki 1946-ųjų buvo uždaryta.
1946 m. sausio 1 d. Mažeikių kultūros švietimo darbo skyriaus įsakymu Jonas Germanas buvo paskirtas atkurto klubo-skaityklos vedėju.
Šią datą mes bibliotekininkai, ir laikome Viešosios bibliotekos darbo pradžia.
Dažnai keitėsi bibliotekos pavadinimas. 1950 metais Taikos g. 22 name atidaroma Aukštųjų apylinkės Karpėnų kaimo biblioteka, kurios vedėju skiriamas Jonas Germanas.
1952 m. ji pavadinama Naujosios Akmenės gyvenvietės biblioteka, o po 4 metų įkuriama jau Naujosios Akmenės miesto biblioteka.
Augant gamyklai, o kartu ir naujojo miesto gyventojų skaičiui, turtėjo ir bibliotekos fondai, augo skaitytojų skaičius.
Ankšta pasidarė viename kambaryje...
1958 m. buvo pastatyti cementininkų kultūros rūmai, kuriuos papuošė dailininkų J.Gilytės ir A.Stoškaus vitražai, I.Žebenkienės ir S.Veiverytės freskos. Į naujuosius rūmus persikėlė ir miesto biblioteka, kurioje dirbo jau 3 darbuotojai.
Iš pradžių suaugę skaitytojai ir vaikai buvo aptarnaujami dar vienose patalpose, o 1966 m. prie Naujosios Akmenės miesto bibliotekos buvo atidarytas Vaikų literatūros skyrius.
1970 metais Naujosios Akmenės miesto bibliotekos bazėje įkuriama rajoninė biblioteka. Knygų fondas išaugo iki 29.000 egzempliorių. Šiuo fondu naudojosi apie 1900 skaitytojų. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje prasideda Lietuvos bibliotekų centralizacija.
Nuo 1977 m. liepos mėn. 1 d. centralizavus bibliotekas, buvusi rajoninė biblioteka tapo rajono Centrine biblioteka, kurioje įkurti nauji bibliotekos skyriai: metodikos, skaitytojų aptarnavimo, vaikų literatūros, knygų tvarkymo ir komplektavimo skyrius, o prie jo - mainų fondas ir saugykla, bibliografijos-informacijos skyrius.
Centrinės bibliotekos filialais tapo 3 miesto (Akmenės, Ventos, Viekšnių) ir 25 kaimo bibliotekos.
1988 m. bibliotekininkai ir skaitytojai sulaukė šventės - biblioteka persikėlė į naujas patalpas su šviesia ir jaukia skaitykla.
Keitėsi bibliotekos struktūra. Po reorganizacijos 1992 metais Centrinėje bibliotekoje buvo panaikintas metodikos, bibliografijos skyriai (vieni buvo uždaryti kaip neperspektyvūs, kiti sujungti su netoli esančiais filialais). Centrinės bibliotekos struktūra supaprastėjo: skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyrius, o prie jo - mainų fondas ir saugykla, 3 miesto ir 14 kaimo bibliotekų-filialų.
1995 metais vėl keitėsi bibliotekos pavadinimas. Dabar ji pavadinama Akmenės rajono savivaldybės viešąja biblioteka.
Kitais metais Viešojoje bibliotekoje atidaryta Vokiečių literatūros biblioteka, kurioje apie 4000 egzempliorių spaudinių.
2000 m. vadovaujantis valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro įsakymu vyko nauja reorganizacija, kurios metu nuo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos buvo atskirtos Viekšnių miesto bei Lapėnų, Palnosų, Gudų kaimo bibliotekos-filialai ir perduotos Mažeikių rajono savivaldybei.
Dabar Viešojoje bibliotekoje yra skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos, vaikų literatūros, knygų tvarkymo ir komplektavimo skyriai, saugykla, mainų rezervinis fondas.
Nemažai knygų viešoji biblioteka gauna labdaros būdu iš leidyklų, pavienių asmenų, savivaldybės. Bibliotekose vyksta įvairus renginiai, seminarai, konferencijos, susitikimai, knygų pristatymai, parodos;
Bibliotekose skaitytojams sudarytos galimybės naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis.
Šiandieninė biblioteka turi galimybes dalyvauti išsilavinusios ir informuotos naujojo amžiaus visuomenės kūrime, kartu plėtojant ir bibliotekos kaip skaitymo, piliečių susibūrimų, susitikimų, prasmingo laisvalaikio praleidimo, kultūrinių pažinčių ir bendravimo vaidmenį. Šis vaidmuo išlieka toks pat svarbus, kaip ir informacinių paslaugų, technologijų diegimo, prieigos prie internete esančių išteklių užtikrinimo.
Bibliotekos, kaip institucijos paskirtis yra: kaupti, saugoti, propaguoti grožinę ir įvairių mokslo šakų literatūrą, teikti gyventojams informacines paslaugas, padėti bendruomenės nariams įsitraukti į pilietinės visuomenės formavimosi procesus, organizuoti kultūrinius renginius, savo veikla įsijungti į įvairių programų, projektų įgyvendinimą.
Pastaraisiais metais bibliotekų įvaizdis keičiasi. Keičiasi ne tik dėl gausėjančių jose teikiamų paslaugų, bet ir dėl renginių, seminarų, viktorinų, įvairių konkursų, susijusių su knyga, informacija, naujausiomis informacinėmis technologijomis.
Norint Akmenės krašto skaitytojams suteikti išsamią informaciją, reikia patiems bibliotekininkams tobulėti. Viešojoje bibliotekoje yra atsižvelgta į naujus pokyčius, į įdiegtas naujas informacines technologijas. Bibliotekininkams yra suteikta galimybė dalyvauti kursuose, seminaruose, siekti naujų, informacinių, technologinių žinių. Iškyla nauji bibliotekininko vaidmenys, vartotojų mokymas, informacinio ir kompiuterinio raštingumo ugdymas. Bibliotekininkai yra įtraukiami į įvairius projektus, kuriuos organizuoja Viešosios bibliotekos administracija. Skaitytojai per projektus, renginius įtraukiami į bibliotekinę veiklą. Viešojoje bibliotekoje vykdomas komandinis darbas.

Į viršų