PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

1939 m. buvo įsteigta Jonavos valstybinė viešoji biblioteka (manoma, kad Prezidento gatvėje);
1941 m., prasidėjus karui, biblioteka buvo uždaryta, knygų fondas sunaikintas; 1945-1946 m. – vėl buvo atkuriama;
1950 m. Jonava tapo rajono centru, o biblioteka –  Rajonine biblioteka;
1952 m. Rajoninė biblioteka perkelta į buvusias vaistinės patalpas Kauno gatvėje;
1963 m., panaikinus Jonavos rajoną, tapo miesto biblioteka ir priklausė Kauno rajoninei bibliotekai;
1965 m. Jonavos rajonas vėl atkuriamas, biblioteka tampa rajonine;
1976 m. Rajoninė biblioteka persikelia į naujas patalpas Basanavičiaus gatvėje (dab. Krašto muziejus) ir tampa Jonavos rajono centrine biblioteka, turinti 2 filialus mieste ir 22 – kaime;
1992 m. Centrinė biblioteka persikelia į dabartines patalpas (Žeimių g. 9);
1995 m. pavadinta Jonavos rajono savivaldybės viešąja biblioteka; turi 15 filialų rajono kaimuose ir 1 filialą mieste;
2000 m. Viešojoje bibliotekoje įrengta Europos Sąjungos leidinių lentyna;
2001 m. Viešojoje bibliotekoje atidaryta interneto skaitykla;
2003 m. atidaryti pirmieji viešieji interneto prieigos taškai „Langas į ateitį" – Viešojoje bibliotekoje ir Žeimių filiale;
2003 m. gegužės mėn. biblioteka prisijungė prie Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS). Pradėtas kurti elektroninis katalogas;
2005 m. atidaryti viešieji interneto prieigos centrai Batėgalos, Juškonių, Kulvos, Upninkų filialuose;
2005 m. sukurta interneto svetainė www.jonbiblioteka.lt;
2005 m. kompiuterizuoti visi Viešosios bibliotekos filialai;
Nuo 2007 m. Viešojoje bibliotekoje įdiegta LIBIS skaitytojų posistemė;
2008 m. Viešoji biblioteka dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos projekte „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas". Bibliotekoje įsteigtas profesinio informavimo taškas (PIT) su trim kompiuterizuotom darbo vietom bei kita technika, taip pat su profesiniu informavimu susijusiais spaudiniais;
2008-2012 m. Jonavos viešoji biblioteka bei jos filialai dalyvavo projekte „Bibliotekos pažangai", kuris užtikrino visiems gyventojams galimybę nemokamai naudotis kompiuteriais ir internetu, mokytis bei gauti reikalingas konsultacijas Lietuvos viešosiose bibliotekose;
2009 m. atidaryta vieša interneto prieiga Vaikų literatūros skyriuje;
2009 m. Viešoji biblioteka pažymėjo savo veiklos 70-metį. Įvyko konferencija „70-ties metų kelias", skirta šiam jubiliejui ir Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečiui;
2012 m. Viešojoje bibliotekoje įrengta nuolatinė ekspozicija „Gediminas Ilgūnas: Darbai, o ne žodžiai parodo tikruosius žmogaus įsitikinimus“, skirta Jonavos rajono Garbės piliečio G. Ilgūno darbų ir atminimo įamžinimui;
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra vienas iš bendruomenės informacijos, kultūros ir laisvalaikio centrų. Jos pagrindinės veiklos kryptys yra skatinti įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojus daugiau skaityti, gerinti skaitymo įgūdžius, kelti skaitymo prestižą. Tuo tikslu yra rengiami projektai, dalyvaujame įvairiose akcijose, konkursuose, organizuojame įvairius renginius: garsinius skaitymus, teatralizuotus knygų pristatymus, literatūrines popietes, susitikimus, spaudinių ir virtualias parodas ir kitus.
Per 2013 metus, remiantis Viešosios bibliotekos statistiniais rodikliais, skaitytojų sutelkta 6115, sulaukėme apie 85 tūkst. lankytojų, kuriems išduota per 245 tūkst. dokumentų. Kasdien bibliotekoje apsilanko apie 300 lankytojų.

Į viršų