PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

MISIJA

    Kaupti, saugoti ir skleisti dokumentuose, pasaulio informacijos tinkluose ir duomenų bazėse užfiksuotas žinias ir informaciją.
    Tokiu būdu prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo, skatinti bendruomenės narių nuolatinį mokymąsi, žinių atnaujinimą, kultūrinę veiklą ir kūrybiškumą.

VIZIJA  

    Moderni, patraukli, saugi, bendruomenės poreikius tenkinanti informacijos sklaidos, laisvalaikio ir kultūros įstaiga.
    Lanksčiai prisitaikanti prie visuomenės pokyčių, pasižyminti aukšta aptarnavimo kultūra, teikiamos informacijos įvairove, modernių informacijos technologijų naudojimu.

     

PAGRINDINIAI  VEIKLOS  PRIORITETAI

    Dokumentų fondų įvairiose laikmenose komplektavimas, tvarkymas ir informacinės paieškų sistemos (IPS) kūrimas naudojant Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) programinę įrangą.
    Įvairaus amžiaus grupių vartotojų informacinis aptarnavimas, jų informacinių gebėjimų  ir kompiuterinio raštingumo ugdymas.
    Viešos interneto prieigos plėtra ir modernizavimas dalyvaujant projektuose „Bibliotekos pažangai” ir „Viešos interneto prieigos tinklo (VIPT) plėtra“.
    Informacinės ir kultūrinės veiklos, susijusios su informacijos sklaida, plėtojimas, žodinių ir vaizdinių renginių organizavimas.  
    Kraštotyros veiklos plėtra, rašytinio paveldo, įvairios informacijos apie Kupiškio kraštą ir jo žmones fiksavimas, kaupimas ir sklaida, kraštotyros leidinių rengimas.
    Papildomo finansavimo paieška dalyvaujant įvairiose programose ir projektuose.
    Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas ir gebėjimų dirbti su naujomis informacinėmis technologijomis ugdymas.
    Bibliotekų įvaizdžio gerinimas, paslaugų sklaida ir ryšiai su visuomene.

Į viršų