PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka yra kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, šiandien savo fonduose turinti per 92 tūkstančius spaudinių, kuriais naudojasi daugiau kaip 2800 nuolatinių skaitytojų. Per metus joje apsilanko apie 55 tūkstančiai pasvaliečių, svečių iš kitų rajonų ir užsienio.

Svarbiausia bibliotekos veikla:

    Formuoja universalų dokumentų fondą, atsižvelgiant į Pasvalio krašto istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų reikmes.
    Kaupia kraštotyros spaudinių fondą, kraštiečių rankraštinį fondą.
    Rengia ir leidžia Pasvalio krašto žmonėms skirtus bibliografinius darbus, kitus leidinius.
    Organizuoja Pasvalio rajono gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą.
    Teikia metodinę pagalbą visoms savivaldybės teritorijoje esančioms bibliotekoms.

Bibliotekoje galima naudotis knygomis, periodiniais ir informaciniais leidiniais, vaizdo ir garso dokumentais, rankraščiais, kompaktiniais diskais, internetu. Lankytojai aptarnaujami viešojoje bibliotekoje Pasvalyje, Joniškėlio miesto bibliotekoje, 31 kaimo bibliotekoje. Kaimų, kuriuose nėra stacionarios bibliotekos, gyventojus aptarnauja mobili biblioteka.

Į viršų