PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka įsteigta 1937 m. Per septynis veiklos dešimtmečius keletą kartų keitėsi bibliotekos pavadinimas, struktūra, darbuotojai.

Bibliotekos paslaugomis naudojasi 10,6 tūkst. skaitytojų. Joje apsilanko 157,6 tūkst. rajono gyventojų ir svečių, kuriems išduodama 285,7 tūkst. egz. įvairių dokumentų, organizuojama apie 800 įvairių renginių (literatūros parodų, literatūros ir muzikos vakarų, susitikimų su rašytojais ir kitais žymiais žmonėmis, viktorinų, disputų, pokalbių, knygų aptarimų, spektaklių, jubiliejinių minėjimų ir kt.).

Pagrindinis Viešosios bibliotekos tikslas – tenkinti visų savivaldybės gyventojų informacinius, kultūrinius bei savišvietos poreikius, garantuoti visos informacijos, esančios bibliotekoje, prieinamumą, formuojant universalų dokumentų fondą, sisteminant ir platinant šiuose dokumentuose užfiksuotas žinias.

Į viršų