PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Radviliškio valstybinė viešoji biblioteka įkurta 1937 metų kovo 15 dieną, pradėjus realizuoti viešųjų bibliotekų įstatymą. Ji buvo atidaryta kartu su skaitykla. Pirmasis bibliotekos vedėjas  ̶  Juozas Paškevičius.

1940 metais pradėtas keisti fondų turinys.

1941 metais prasidėjęs karas sutrikdė bibliotekos veiklą.

1949 metais biblioteka veikė buvusiuose Šaulių namuose. Čia kilo gaisras, sunaikinęs nemažai knygų.

1950 metais biblioteka jau turėjo Skaityklą, į kurią vakarais rinkdavosi jaunimas.

1951 metais įkurta Rajoninė vaikų biblioteka.

1974 metais Viešoji biblioteka perkelta į naujas patalpas S. Dariaus ir S. Girėno 9 ( buvusi V. Kapsuko).

1975 metais Viešosios bibliotekos iniciatyva atidarytas kraštiečio, rašytojo Jono Marcinkevičiaus memorialinis muziejus.
1976 metais rajone įgyvendinta bibliotekų tinklo centralizacija. Valstybinė viešoji biblioteka tapo Centrine biblioteka. Prie jos prijungti 46 kaimo ir 2 miesto filialai. Rajoninė vaikų biblioteka tapo Centrinės bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi.

Centralizacijos pradžioje biblioteka turėjo 13 kilnojamųjų bibliotekėlių. 1978 metais įsteigtos keturios naujos. Jos įkurtos įmonėse, įstaigose, esančiose toliau nuo Centrinės bibliotekos.

1985 metais bibliotekai pradėjo vadovauti Aldona Januševičienė.

Tais metais pirmą kartą surengta rajono bibliotekininkų šventė, kuri ilgainiui tapo tradicine.

1990 metais prie Centrinės bibliotekos prijungtos rajono mokyklų bibliotekos.

1995 metais Vaikų literatūros skyrius įsikėlė į naujas, sutvarkytas patalpas. Įrengta ir „Pelėdžiukų svetainė“ mažiesiems.

1995 metais birželio 6 dieną priėmus Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą,  Centrinė biblioteka pavadinta Viešąja biblioteka. Tais pačiais metais prie jos įkurtas rajono literatų klubas „Jonvabalis“.

1999 metais Viešosios bibliotekos iniciatyva įkurta Vilniaus radviliškėnų bendrija, kuri subūrė sostinėje gyvenančius mūsų kraštiečius.

1997 metais įkurtas Lietuvos bibliotekininkų draugijos Radviliškio rajono skyrius ir pradėtas leisti nedidelės apimties laikraštis „Mes“. Nuo 2003 metų šis skyrius organizuoja geriausio metų bibliotekininko konkursus.

Tais pačiais  metais pirmuosius lankytojus pasitiko Viešosios bibliotekos žaisloteka.

Nuo 2001 metų sausio 1-osios  įgyvendinama Lietuvos integrali  bibliotekų informacijos sistema (LIBIS). Programinė įranga įgalina laikytis visų Lietuvoje priimtų bibliografinių standartų: įsilieti į bendrą Lietuvos ir Europos bibliotekų sistemą ir tapti žinomiems visiems šalies skaitytojams: kurti bibliografinius įrašus ir sudaryti bibliotekos elektroninį katalogą, naudotis LIBIS suvestinio katalogo ir kitų bibliotekų duomenų bankais.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija parengė Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 ̶  2013 metų programą. Buvo patvirtintas Radviliškio viešosios bibliotekos renovacijos projektas. Jo įgyvendinimas neatpažįstamai pakeitė šį pastatą, lankytojų sąlygas. Smarkiai išsiplėtė patalpos, jauki Žaisloteka, nauji skyriai,  patogi Konferencijų  salė, lankytojams skirta Parodų galerija.

2004 metais Radviliškio rajono savivaldybės Taryba įsteigė kraštiečio rašytojo Jono Marcinkevičiaus premiją ir patvirtino nuostatus. Apdovanojimas skiriamas  už geriausią per metus išleistą prozos kūrinį.  Teisę siūlyti kandidatus turi  šalies visuomeninės organizacijos, kūrybinės sąjungos bei susivienijimai , literatų klubai, knygų skaitytojai ir patys  autoriai. Pirmuoju šios premijos laureatu tapo rašytojas Rimantas Vanagas už knygą „Žmonės mylėjo žmones“.

2008 metų gruodžio 18 dieną priimtas Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. T – 568 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bendrojo lavinimo mokyklų perkėlimo į mokyklų struktūrą“. Nuo 2010-ųjų rajono mokyklų bibliotekos fondus pradėjo tvarkyti savarankiškai.

2009 metais, įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“, į Viešąją biblioteką buvo atvežta nauja kompiuterinė įranga, įsteigta 10 kompiuterizuotų darbo vietų. Daugumoje filialų atidaryta viešoji interneto prieiga, gyventojai nemokamai mokomi kompiuterinio raštingumo.

Skaitytojų patogumui Radviliškio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje veikia savitarnos knygų išdavimo / grąžinimo įrenginys. Prie bibliotekos įrengta Knygų grąžinimo dėžė, skirta grąžinti knygas tuo metu, kai biblioteka nedirba.

Bibliotekoje įdiegta vartotojų automatinio informavimo sistema, kuri skaitytojui primena, kada paimtus leidinius reikia grąžinti arba automatiškai pratęsti išdavimo terminą.

Ne vienerius metus Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose rengiami įvairaus pobūdžio projektai, skirti kelti bibliotekininkų kvalifikaciją, organizuoti renginių ciklus, skatinti skaitymą, plėsti leidybinę funkciją.

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka – kultūros, švietimo, informacijos įstaiga. Bibliotekos misija : rinkti, kaupti, sisteminti, saugoti spaudinius bei kitus dokumentus (rankraščius, garsinius, regimuosius, vaizdinius, elektroninius ir kt.), sudaryti vartotojams galimybes naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir komunikacijos technologijomis, suteikti sąlygas mokytis, dirbti, ilsėtis, turiningai praleisti laisvalaikį.

2012 metais centralizuotą bibliotekų tinklą sudarė Viešoji biblioteka, 1 miesto ir 24 kaimo filialai.

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose skaito beveik 11  tūkstančių skaitytojų, per metus apsilanko daugiau kaip 217 tūkstančių lankytojų, fonduose sukaupta apie 336 tūkstančiai dokumentų.

Į viršų