PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Nuo 2004 metų bibliotekoje veikia Lietuvos integrali bibliotekų  informacinė sistema (LIBIS) http://www.libis.lt Šios sistemos pagalba galima sužinoti, kokioje šalies bibliotekoje yra jums reikalinga knyga.

Viešojoje bibliotekoje galite nemokamai naudotis teisės aktų paieškos sistema INFOLEX.

Bibliotekos fondas - 75165 vnt.

Vartotojų skaičius - 1870

Per metus išduota spaudinių - 71241 vnt.

Per metus apsilankimų - 42974

Viešieji interneto prieigos taškai įrengti visuose filialuose, tad vartotojai gali nemokamai naudotis internetu.

Biblioteka dalyvauja projekte ,,Bibliotekos pažangai“. Projekto tikslas - stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai, ypač kaimiškosiose vietovėse, o taip pat socialinės rizikos grupės, geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis informacijos gavimui ir bendravimui.

Projekto uždaviniai:

• Įrengti visose perspektyviose ir dar neinformatizuotose viešosiose bibliotekose viešą interneto prieigą, o ją turinčiose – išplėsti ir modernizuoti.
• Iš esmės sustiprinti viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinę kompetenciją ir padėti jiems tapti aktyviais vietos bendruomenės skatintojais bei pagalbininkais, įsisavinant informacinių technologijų galimybes.

 

Į viršų