PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

1923 m. vasario 15 d. knygų mylėtojo J.Meilaus iniciatyva buvo pradėtas knygų rinkimas iš visuomenės ir, valstybei remiant, buvo įsteigtas Kauno Valstybinio Centralinio Knygyno Rokiškio skyrius, kuris atliko bibliotekos funkcijas. Pradinį fondą sudarė visuomenės paaukotos knygos, o dalis buvo gauta iš apskrities savivaldybės. Biblioteka veikė Mainelio name (Nepriklausomybės a. Nr.3), vėliau persikėlė į apskrities savivaldybės patalpas (Vytauto g. Nr.28).

1935-1940 m. biblioteka veikė gydytojo Trifakino name (Nepriklausomybės a.16).

1944 m. rugsėjo 1 d., praėjus frontui, biblioteka vėl pradėjo savo darbą.

1950 m. biblioteka pavadinta Rajonine.

1951 m. kovo 30 d. biblioteka perkeliama į buvusius grafo Pšezdzeckio rūmus.

1976 m. centralizavus bibliotekų darbą, Rajoninė biblioteka pavadinta Centrine su 56 filialais rajone. Tais pačiais metais biblioteka perkeliama į naujas patalpas Nepriklausomybės a.16, o vaikų literatūros skyrius - į Nepriklausomybės a.3.

1992 m. Vaikų literatūros skyrius perkeliamas į naujas patalpas - Šatrijos 5.

1995 m. liepos 28 d. prie Vaikų literatūros skyriaus įkuriamas lėlių teatras „Padaužiukai".

2001 m. pradėta diegti Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema.

2002 m. sausio 30d. prie Bibliografijos informacijos ir kraštotyros skyriaus atidaroma Interneto skaitykla.

2002 m. liepos 2d. atidaryta Europos Sąjungos informacijos ir užsienio kalbų skaitykla.

2002 m. lapkričio 8d. Vaikų literatūros skyrius perkeltas į naujas patalpas Taikos 19 ir čia atidarytas viešasis interneto centras" Langas į ateitį".

2003 m. sausio 1 d. įdiegta LIBIS analizinės bibliografijos posistemė.

2003 m. atidaryti viešieji interneto centrai „ Langas į ateitį" viešojoje bibliotekoje, Obelių, Pandėlio filialuose.

2004 m. vasario 16 d. viešojoje bibliotekoje atidarytas Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras.

2004 m. birželio mėn. įdiegta LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė.

2005 m. atidaryti viešieji interneto prieigos centrai Salų, Panemunėlio gel. stoties, Kriaunų, Kazliškio, Žiobiškio, Jūžintų filialuose.

2006 m. Vaikų literatūros skyrius reorganizuojamas į Vaikų ir jaunimo literatūros skyrių su ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykla.

2006 m. Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka priskiriama II bibliotekų grupei.

2006 m. atgaivinta Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio" leidyba.

2006 m. gegužės mėn., minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, biblioteka tapo respublikinio knygos įprasminimo konkurso „Biblioteka: darbai ir žmonės" nugalėtoja viešųjų bibliotekų tarpe už išleistus leidinius.

2007 m. rugsėjo mėn. bibliotekai suteikiamas Juozo Keliuočio vardas.

2007 m. įsteigta Juozo Keliuočio literatūrinė premija.

2007 m. birželio 22 d. bibliotekoje įsteigta Lietuvos Teisingumo ministerijos Teisinės informacijos prieigos vieta.

2007 m. Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondo lėšomis įrengta kraštiečių Rankraščių ekspozicija.

2008 m. tęsiant bibliotekų tinklo kompiuterizavimo, modernizavimo ir prieigos prie interneto rajono bibliotekose gerinimo programą, 7 filialuose (Aleksandravėlės, Čedasų, Juodupės, Kamajų, Lukštų, Onuškio, Suvainiškio) atidaryti nauji Viešieji interneto prieigos taškai (VIPT 2).

2009 m. rajono bibliotekose pradėtas įgyvendinti projektas „Bibliotekos pažangai". Kompiuterizuoti 29 viešosios bibliotekos filialai.

2009 m. viešoji biblioteka kaip partnerė dalyvavo tarptautiniame projekte „Menų fabrikas" Lenkijoje.

2009 m. rajono viešosios bibliotekos komanda tapo pirmojo Aukštaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydžio (Anykščiuose) nugalėtoja.

2009 m. respublikinio konkurso „Biblioteka: darbai ir žmonės" laureato diplomas už leidinius krašto istorijai ir lietuviškos knygos keliui.

2010 m. tęsiant projektą „Bibliotekos pažangai", 6 filialuose (Antanašės, Gediškių, Kalvių, Konstantinavos, Skemų, Verksnionių) įsteigti viešieji interneto prieigos taškai.

2010 m. rajono Taryba patvirtino „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos fondų atnaujinimo programą 2011-2015 metams".

2010 m. įgyvendinus ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Interaktyvių elektroninių paslaugų , skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose plėtra", lankytojų patogumui įdiegta Dokumentų grąžinimo įranga

Į viršų