PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Šalčininkų viešoji biblioteka įkūrta 1951 metais. Jai priklauso 25 filialai. Bibliotekai nuo 1999 metų vadovauja Irena Šablinskaitė.
2011 metais biblioteka aptarnavo 10 272 rajono gyventojus. Per metus sulaukia daugiau kaip 124 tūks. lankytojų.
2012 m. sausio 1 d. bibliotekų fonduose buvo 292 244 fiz. vnt. spaudinių. Leidinių fondas yra papildomas ir atnaujinamas kiekvienais metais įsigyjant maždaug 7 300 fiz. vnt. naujų leidinių.
Bibliotekoje dirba 57 darbuotojai (iš jų 33 filailo darbuotojai). 7 darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą. Darbuotojų amžiaus vidurkis 49 metai.

ISTORIJA
Pirmoji biblioteka 1920 m. buvo įsikūrusi miestelio centre, prie bažnyčios. 1944 metais per vokiečių antskrydį bažnyčia, o kartu su ja ir biblioteka, sudegė.1946 m. biblioteka vėl pradėjo veikti. Ji įsikūrė Šalčininkų septynmetėje mokykloje, kurioje išbuvo iki 1949 metų. Jos vedėja dirbo Tatjana Solonenko. 1951 m. biblioteka buvo pavadinta Šalčininkų rajonine biblioteka, o 1956-aisiai persikėlė į kultūros namų pastatą. 1953 m. buvo įsteigta Vaikų literatūros biblioteka. 1960 metais prie bibliotekos veikė 21 kilnojamoji biblioteka. 1962 metais biblioteka reorganizuota į Šalčininkų miesto biblioteką. Respubliokoje užėmė antrąją vietą ir už gerus darbo rezultatus apdovanota antrojo laipsnio diplomu. 1961 m. bibliotekai prad4jo vadovauti Marija Voitkevič (Rasimavičienė). 1963 m. likviduota rajoninė vaikų biblioteka ir prie miesto bibliotekos įkurtas Vaikų literatūros skyrius, kuriam vadovavo Nadiežda Kovarskaja. Bibliotekai suteiktas vardas "Pukiai dirbanti biblioteka". 1976 metais Šalčininkų rajoninė biblioteka reorganizuota į Šalčininkų rajono centrinę biblioteką, o 1997 m. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu reorganizuota į Šalčininkų rajono savivaldybės viešąją biblioteką.

Į viršų