PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Biblioteka - tai kultūros visuma, kuri apima žinias, informaciją, mokymą, bendravimą, tobulėjimą, patyrimą, moralę, teisę, meną.
Šiaulių rajoninė biblioteka įsteigta 1951 metais. 1995 metais,  priėmus naująjį Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, biblioteka pavadinta Šiaulių rajono savivaldybės viešąja biblioteka.
Viešoji biblioteka ir jos filialai, saugodami informaciją ir suteikdami žmonėms galimybę ja pasinaudoti, realizuoja savo MISIJĄ - lavinti kaimo visuomenę ir atverti jos nariams žinių ir informacijos pasaulį.
STRATEGINIAI TIKSLAI - skatinti visų amžiaus grupių asmenų skaitymą, tenkinti lankytojų informacinius porekius, populiarinti ir plėtoti elektronines paslaugas, kurti palankias darbo sąlygas bibliotekos lankytojams.

2012 metais :
Viešųjų bibliotekų sistemą rajone sudaro Viešoji biblioteka, 28 kaimo filialai ir vienas Kuršėnų miesto filialas.
Bibliotekų fonduose sukaupta 336.044 fizinių vienetų dokumentų.
Rajono bibliotekose skaito beveik 9 tūkstančiai skaitytojų, per metus apsilanko apie 68 tūkst. lankytojų.  

Dalyvavimas projekte ,,Bibliotekos pažangai" (2008-2012 m.) labai pakeitė kaimo bibliotekas. Skaitmeninė integracija bendruomenėje suaktyvino žmonių domėjimąsi bibliotekomis ir prisidėjo prie informacinės žinių visuomenės kūrimo.  
27 Viešosios bibliotekos filialai yra kompiuterizuoti ir turi interneto prieigą. Sukurtos 88 darbo vietos vartotojams. Interneto vartotojų yra netoli 2,5 tūkstančio, kurie apsilankė apie 37.600 kartų.

Bibliotekose nuolat organizuojami renginiai, pristatomos rašytojų knygos, literatūros parodos, tautodailininkų kūrybos darbai, skelbiami konkursai, viktorinos, skaitymo skatinimo renginiai, kompiuteriniai mokymai gyventojams, bibliotekos dalyvauja projektinėje veikloje. Nuo 2001 metų filialai kasmet dalyvauja projekte ,,Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė". Organizuojami tradiciniai renginiai. Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kiekvieną pavasarį kviečia į Vaikų knygos šventę ,,Pasibelsk į knygos širdį", Viešoji biblioteka organizuoja geriausio metų bibliotekininko pagerbimo šventę ,,Prie knygos tarytum prie sielos".
Kiekvienas bibliotekininkas orientuojasi į vartotoją ir siekia, kad kaimo biblioteka būtų : Artima, Demokratiška, Patraukli, Bendruomeniška, Paslaugi, Informatyvi, Visiems lygi.

Į viršų