PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Tauragės   rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka savo duris skaitytojams atvėrė 1931 m. birželio mėnesį, kai mieste, po ilgai trukusių bendruomenės skundų ir prašymų, buvo atidarytas Valstybės  Centralinio  knygyno  (taip  tuo metu  buvo  vadinama  pagrindinė  šalies biblioteka) skyrius.   Bibliotekai buvo  nupirkta  10 knygų, o jos   vedėja   paskirta   matematikos   mokslus   baigusi Larisa Koppaitė,   išsilavinusi  ir  kultūringa moteris, dirbusi bibliotekoje iki pat mirties (1954 m.). Metų pabaigoje bibliotekoje jau buvo 480 knygų. Ji buvo gausiai miestelėnų lankoma, nors ir menkai valdžios finansuojama bei aprūpinama.

1937 m. Valstybės centralinio knygyno Tauragės skyrius pavadintas Valstybės viešąja biblioteka. Pasikeitė jos statusas, gerėjo fondų komplektavimas.

Sovietinės bei hitlerinės okupacijos metais buvo sunaikinta didelė dalis vertingos literatūros. Pokario metais sovietinė valdžia vos ne kiekviename kaime įsteigė  klubus-skaityklas, užversdama jas beverte stalinine literatūra. Į bibliotekas buvo žiūrima kaip į komunistinės ideologijos tarnaites. Vadovavo joms kas norėjo ir kas netingėjo. Nežiūrint į nuolatinį darbo ideologizavimą, tendencingą komplektavimą, rajono  bibliotekos stengėsi vykdyti savo tikrąją misiją - šviesti ir informuoti žmones.

1946–1950 m. bibliotekoje dirbo 2 darbuotojai. 1950 m. ji pavadinta Tauragės rajonine biblioteka, didėjo spaudinių fondas, skaitytojų ir bibliotekininkų skaičius. 1955–1962 m. Rajoninei bibliotekai vadovavo teisininkas Pranas Šebeda. P. Šebeda pradėjo knygų fondo apskaitą, nuo 1959 m. sudarytos ir pradėtos pildyti bendroji straipsnių, recenzijų ir kraštotyros kartotekos. Skaitytojai į biblioteką buvo kviečiami bibliotekiniais plakatais, knygų parodomis, teminiais vakarais, garsiniais skaitymais, skaitytojų konferencijomis ir kitomis masinio darbo formomis.

1962–1979 m. bibliotekai vadovavo bibliotekininkė-bibliografė  Birutė Venckienė. 1977 m. rajono masinių bibliotekų tinklas buvo centralizuotas. Rajoninė biblioteka tapo Centrine biblioteka su 3 miesto ir 29 kaimo filialais.

1979 m. balandžio 26 d. Centrinės bibliotekos direktore paskirta aukštąjį bibliotekininkės išsilavinimą turinti Vida Kazakevičienė, vadovavusi bibliotekai 30 metų. 1984 m. Centrinė biblioteka persikraustė į dabartines patalpas (iki tol ji dirbo įvairiose miesto vietose: Šaulių rūmuose, Bažnyčių gatvės 20-ame name ir kt.).

1988 m. Centrinė biblioteka aktyviai įsitraukė į atgimstančios Lietuvos visuomeninį gyvenimą. Ji tapo diskusijų, visuomeninių judėjimų centru, čia buvo įsikūrusi rajono Sąjūdžio taryba, rinkosi Žaliųjų klubas, moterų bei kitos organizacijos.

1995 m. Centrinei bibliotekai grąžintas Viešosios bibliotekos pavadinimas. Pradėjo didėti skaitytojų skaičius, įsigyta daugiau knygų. Vis daugiau bibliotekos veiklos sričių buvo kompiuterizuojama – raštvedyba, reklama, parodų apipavidalinimas, kraštotyrinio pobūdžio knygelių leidimas. 1996 m. Viešosios bibliotekos specialistai jau galėjo naudotis interneto paslaugomis. 1997 m. pradėtas komplektavimo ir katalogavimo procesų automatizavimas, elektroninio katalogo kūrimas. 1999 m., įgyvendinus Atviros Lietuvos Fondo ir Atviros visuomenės instituto finansuotą programą “Biblioteka – bendruomenės informacijos centras”, pradėtos teikti elektroninės paslaugos vartotojams. 2001 m.  atidaryta 5 darbo vietų Interneto skaitykla, kurią finansavo LR Kultūros ministerijos programa “Visuomenės informacinis aprūpinimas”. Tais pačiais metais VB direktorė  V. Kazakevičienė sukūrė bibliotekos internetinę svetainę. 2003 m. įdiegtas LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) skaitytojų aptarnavimo posistemis, pakeitęs bibliotekininkų darbo pobūdį ir kompetenciją.

2006 m. pradėta Viešosios bibliotekos pastato renovacija, kuri baigta 2008 m. Atnaujintas eksterjeras ir interjeras, patalpos tapo patogesnės lankytojams.

2009 m. karjerą baigė ilgametė bibliotekos vadovė Vida Kazakevičienė. Jai suteiktas Tauragės rajono Garbės pilietės vardas. V. Kazakevičienė žinoma kaip kultūros paveldo puoselėtoja, atvira naujovėms vadovė. Tauragės viešoji biblioteka viena iš pirmųjų šalies viešųjų bibliotekų pradėjo diegti informacines technologijas, įgyvendinti nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, kurių dėka biblioteka tapo modernia bendruomenėje vertinama informacijos ir kultūros įstaiga.

Nuo 2009 m. gruodžio 22 d. bibliotekai vadovauja režisierius ir fotografas Sigitas Kancevyčius. 2012 m. jis įgijo menotyros magistro kvalifikaciją.

2011-aisiais metais bibliotekos direktoriaus iniciatyva Tauragės rajono savivaldybės taryba rugpjūčio 30 d. sprendimu bibliotekai suteikė žymios kraštietės, rašytojos ir poetės, literatūros mokslininkės profesorės Birutės Baltrušaitytės vardą.

Klaipėdos “Eglės leidykla” išleido puikaus dizaino, pačių bibliotekininkų parengtą, Viešosios bibliotekos 80-mečiui skirtą knygą „Trumpa Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija 1931-2011“ (redaktorius Sigitas Kancevyčius, sudarytoja Danutė Tauginaitė).

Ąžuolų alėjoje prie rajono Kultūros rūmų pasodintas ąžuoliukas pirmajai Viešosios bibliotekos vedėjai LARISAI KOPPAITEI (PDF dokumentas, dydis 84 KB) atminti.

Į 9-ąjį savo veiklos dešimtmetį biblioteka įžengė moderni, šiuolaikiška ir atsinaujinusi, tenkindama 3,5 tūkstančio vartotojų poreikius, fonduose turėdama 270 tūkstančių dokumentų ir profesionallius, paslaugius bei atsakingus darbuotojus.

Parengė Birutė Lukoševičienė

Informacijos skyriaus vedėja

Į viršų