PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Bibliotekos vizija

    Moderni, saugi, kūrybiška, harmoningos aplinkos viešoji biblioteka – informacinėmis, kultūros, švietimo paslaugomis patraukli gyventojams, užtikrinanti prieigą ne tik prie turimų šaltinių, bet ir prie nacionalinių ir pasaulio informacijos tinklų, duomenų bazių.
    Lanksčiai prisitaikanti prie visuomenės pokyčių ir reikmių, pasižyminti aukšta aptarnavimo kultūra, teikiamos informacijos įvairove, modernių informacijos technologijų naudojimu.
    Bendradarbiaujanti su švietimo, kultūros ir kitomis įstaigomis ir organizacijomis.
    Viso gyvenimo mokymosi, informacinio raštingumo, kūrybinio potencialo ugdymo centras.

 
Bibliotekos misija
 

Aktyviai dalyvauti žinių visuomenės kūrime.

    Sudaryti palankias sąlygas bibliotekos vartotojų informacinių poreikių tenkinimui, sudarant galimybę naudotis informacijos tinklais ir duomenų bazėmis. Padėti tobulinti informacijos ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
    Skirti didelį dėmesį vaikų ir jaunimo skaitymo įgūdžių stiprinimui, vaizduotės lavinimui. Sudaryti galimybes ugdyti individo kūrybingumą.
    Kaupti, saugoti ir atskleisti spaudos bei rašto paveldą, plėsti kultūros paveldo, meno suvokimo, mokslo pasiekimų ir naujovių pažinimo akiratį.
    Gerinti sąlygas bibliotekos vartotojams švietimo ir viso gyvenimo poreikių tenkinimui.
    Sudaryti patrauklias sąlygas rekreacinės veiklos plėtotei.

 Zarasų rajono viešosios bibliotekos tinklas
 

2013 m. Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos centralizuotas tinklas:

    viešoji biblioteka;
    18 teritorinių padalinių: Dusetų miestelio Kazimiero Būgos, Turmanto miestelio, VŠĮ Zarasų ligoninės, Antalieptės, Antazavės, Avilių, Baibių, Degučių, Dimitriškių, Imbrado, Magučių, Sadūnų, Salako, Samanių, Smalvų, Suvieko, Šniukštų, Štadvilių teritoriniai padaliniai.

2013 m. Zarasų rajono centralizuotame bibliotekų tinkle sutelkta 35,2%, t.y. 6178 rajono gyventojai. Vaikai iki 14 m. sudaro 27,3%, jaunimas – 24,8%, suaugę – 47,9%  visų bibliotekos registruotų vartotojų.

Viešosios bibliotekos ir struktūrinių padalinių fonduose yra 199 152 vnt. knygų, periodinių leidinių, muzikos kompaktinių diskų, vaizdo filmų, elektroninių dokumentų ir kitų dokumentų. 2013 m. vartotojai apsilankė 125 783  kartus, t.y. vidutiniškai 20 kartų per metus. Per metus išduota 215 714 vnt. dokumentų.

Į viršų