PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Lietuvos aklųjų biblioteka yra valstybinės reikšmės biblioteka, skirta neregių ir silpnaregių informaciniam aprūpinimui.

MISIJA

Lietuvos aklųjų bibliotekos misija – tenkinti neregių ir silpnaregių žmonių literatūros ir informacijos poreikius, aktyviai prisidėti prie aklųjų švietimo, kultūros, ugdymo, reabilitacijos procesų, skatinti šių žmonių integraciją į visuomenę;

TIKSLAI

- prisidėti prie informacinės ir žinių visuomenės socialinės sanglaudos bibliotekų veikloje, diegti demokratijos, intelektinės laisvės, teisės į informaciją ir kultūros atvirumo vertybes;
- užtikrinti neregiams ir silpnaregiams lygias teises ir galimybes ieškoti ir gauti informaciją ir dokumentus, naudotis bibliotekų paslaugomis, mokytis, bendrauti ir visapusiškai dalyvauti kultūriniame gyvenime, pažinti Lietuvos nacionalinį ir pasaulio kultūros paveldą.

LEIDYBA

LAB yra ir leidybinė institucija, pati leidžianti alternatyvaus pavidalo knygas akliesiems. Sutrikusio regėjimo žmonėms skiriamos alternatyvaus pavidalo knygos: knygos Brailio raštu, garsinės knygos, knygos padidintu šriftu.
Knyga Brailio raštu – tai knyga, atspausdinta aklųjų - Brailio raštu. Specialų reljefinį raštą akliesiems, pagrįstą šešių taškų sistema, 1825 m. sukūrė prancūzas Luji Brailis. Pirmosios knygos Brailio raštu buvo rankraštinės, vėliau – spausdinamos spaustuvinėmis mašinomis. Tobulėjant technologijoms, vis labiau įsigali kompiuterizuota knygų Brailio raštu leidyba.
Garsinė knyga - knyga, kurios tekstas įrašytas į garso laikmenas (kasetes, kompaktinius diskus). Priklausomai nuo knygos teksto apimties, garsinę knygą sudaro skirtingas kasečių skaičius (dažniausiai – trys-šešios kasetės). Skaitytojų patogumui visos garsinę knygą sudarančios kasetės dedamos į vieną dėžutę. Nuo 2003 m. pradėtos leisti skaitmeninės garsinės knygos, kurios įrašomos į kompaktinius diskus MP3 formatu.
Knyga padidintu šriftu – silpnaregiams skirtas leidinys, spausdinamas ryškesniu ir didesniu (pvz., 22) šriftu, nei įprastos reginčiųjų raštu knygos.
Tiflologinė knyga – tai knyga, skirta aklumo ir aklųjų problemoms (gr. „typhlos“ – aklas).
Nuo 1999 m., įvykdžius „Garsinių knygų leidybos kompiuterizavimo“ programą, finansuotą Atviros Lietuvos fondo, Vengrijos Atviros visuomenės instituto ir LASS, buvusi bibliotekos garso įrašų studija perorganizuota į knygų leidybos skyrių. Knygų leidybos skyriuje leidžiamos garsinės ir Brailio raštu knygos. Per metus biblioteka išleidžia per 200 pavadinimų garsinių knygų ir 20–30 pavadinimų knygų Brailio raštu.
Bibliografiniai ir informaciniai leidiniai. Vyriausioji bibliografė kasmet sudaro knyginius LAB per metus išleistų garsinių ir Brailio raštu knygų katalogus. Jie leidžiami reginčiųjų ir Brailio raštu.
Tiflotyros skyriaus vyresnioji bibliografė rengia žymių Lietuvos neregių biobibliografines, rekomenduojamojo pobūdžio rodykles. Tiflotyros skyriaus leidybinė grupė rengia metinį leidinį „Tiflologinis kalendorius“, kuris leidžiamas Brailio raštu ir padidintu šriftu.
Padidintu šriftu leidžiamas informacinis leidinys „Mūsų knygos“.

Į viršų