PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Biblioteka yra valstybinės reikšmės mokslinė biblioteka, mokslo, kultūros ir edukacijos institucija. Bibliotekos steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos mokslų akademija. Teisę naudotis Biblioteka turi visi Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondą 2012 m. sausio 1 d. sudarė 3.755.249 egz., iš jų 267.449 vnt. rankraštinių dokumentų. 2012 m. sausio 1 d.  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje buvo 11.170 registruotų vartotojų.

Tikslas
Bibliotekos pagrindinis tikslas – tenkinti mokslo visuomenės informacinius poreikius, išsaugoti ir ateities kartoms perduoti sukauptus ir toliau kaupiamus dokumentinio paveldo rinkinius bei vykdyti mokslinę ir edukacinę misiją. Dėl istoriškai susiformavusių raštijos paveldo fondų Biblioteka yra mokslo ir kultūros istorijos dokumentinio paveldo tyrimų institucija.

Uždaviniai
aprūpinti mokslo visuomenę informacijos ištekliais;
vykdyti ir skatinti mokslo ir kultūros istorijos dokumentinio paveldo tyrimus;
diegti naujas informacijos ir komunikacijos technologijas;
ugdyti mokslinį pažintinį rašytinės kūrybos vertės suvokimą.

Vertybės
Profesinis tobulėjimas.
Kompetencija.
Komandinis darbas.
Atsakomybė.

Į viršų