PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

2013 metų gruodį startavo tris metus truksiantis projektas „Bibliotekos pažangai 2“, kurį įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projekto šūkiu – „SU BIBLIOTEKA PRASIDEDA ATRADIMAI“ – siekiama pabrėžti bibliotekas kaip stiprius, savarankiškus vietos bendruomenės mediatorius, gebančius spręsti iškilusias problemas inovatyviais metodais ir įgyvendinant įvairius projektus bei veiklas. Bibliotekos tampa ir aktyviu tarpininku tarp vietos bendruomenės, verslo, vietos valdžios ir visuomeninių organizacijų, siūlančiu naujas, gyventojų poreikius tenkinančias paslaugas. Juk biblioteka daugeliu atveju yra palanki erdvė, kurioje bendruomenių nariai gali realizuoti savišvietos, saviraiškos ir kasdienio bendravimo poreikius. Ji yra socialinių ir ekonominių pokyčių lyderė, dinamiškas ir daugiafunkcinis mokslo ir kultūros centras, kuriame naujausių technologijų prieinamumas yra integruotas į jos socialinių funkcijų įvairovę. Būtent tokias bibliotekas projektas skatina pažinti ir atrasti.

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ tikslas – sustiprinti Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės poreikius ir įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę. Projekto metu bus skatinamas ir plečiamas viešųjų bibliotekų bendradarbiavimas su verslu, vietos valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, taip stiprinamas bibliotekų tinklas Lietuvoje.

Pirmajame projekto etape Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektų bendruomenėms koordinatoriai keliauja po Lietuvos viešąsias bibliotekas ir susitinka su bibliotekų darbuotojais, jų socialiniais partneriais, norėdami paskatinti šiuos įvairių sričių specialistus dalyvauti projekte ir taip padėti kuo sėkmingiau jį įgyvendinti kiekviename rajone. Susitikimai vyksta diskusijų forma, kuriose bandoma išsiaiškinti, kuo bibliotekos galėtų prisidėti prie rajono bendruomenės gerovės, bandoma atrasti tame rajone esančias opias problemas, kurioms ieškomos tinkamos priemonės ir būdai, kaip visa tai išspręsti visiems priimtina forma.

Siekdama sustiprinti bibliotekininkų gebėjimus, kad jie galėtų sėkmingai sukurti projektus ir gauti jiems finansavimą, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka organizuojami viešųjų bibliotekų darbuotojų mokymai. Pagrindinės mokymų temos: esamų ir naujų paslaugų plėtros projektų rengimas, jų įgyvendinimas ir valdymas, vartotojų analizė, inovacijų kūrimas, atstovavimas ir viešinimas. Paraiškas bendruomenėms skirtų projektų finansavimui gauti viešosios bibliotekos galės teikti šių metų pabaigoje. Paramą įgyvendinimui gaus konkurso būdu atrinkti projektai.

Antrieji ir tretieji projekto „Bibliotekos pažangai 2“ metai – laimėjusių projektų įgyvendinimo laikotarpis. Projektams pasibaigus, jų rezultatai bus apibendrinti. Sociologiniai tyrimai padės įvertinti, kokį poveikį bibliotekų įgyvendinti projektai padarė žmonių gerovei ir apibrėžti skaitmeninės atskirties mažėjimo tendencijas.

Projektas finansuojamas Bilo ir Melindos Geitsų fondo (angl. Bill & Melinda Gates Foundation) ir iš dalies Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

Į viršų