PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

2014 metų vasarą prasidėjusi iniciatyva „Atrask vaikystės biblioteką“ įsibėgėjo ir šiuo metu savo vaikystės bibliotekas globoja apie 70 kultūros, politikos, mokslo, verslo ir sporto atstovai. 41 biblioteka jau yra suorganizavusi pirmuosius susitikimus su savo globėjais, su kuriais aptarė bendradarbiavimo galimybes ir ateities planus bei pradėjo vykdyti bendras veiklas.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ vykdytoja, tikisi, kad globėjų ir bendrų veiklų skaičius ateityje augs.

Būti bibliotekos globėju labai geras jausmas

Iniciatyva ne tik džiaugiasi Lietuvos viešosios bibliotekos, bet ir globėjais tapę žinomi žmonės. Daugelis jų įvardija, jog bibliotekos, jiems visada buvo svarbi institucija, o globėjo statusas ne tik įpareigoja, bet ir suteikia vidinio pasitenkinimo jausmą. Pasak Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Videniškių filialo globėjos ir Videniškių seniūnės Genovaitės Mozūrienės, reikia tiek nedaug, kad taptum bibliotekos draugu: skaityti, domėtis, paremti knygomis, filmais, žaidimais ir kitomis priemonėmis, padėti idėjomis ir darbais bibliotekoms organizuojamiems renginiams, esant galimybei paremti materialiai, bet svarbiausia – viską daryti iš širdies. Simona Kulevičiūtė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialo Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos globėja ir Šiaulių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorė, džiaugiasi tapusi globėja, nes tai ne tik pasididžiavimas, bet ir jausmas, kad esi reikalingas ir naudingas. „Tai paskata būti dar atsakingesne, dar daugiau domėtis knygomis ir naujovėmis bibliotekose, kurios paskatintų jauną žmogų į jas užklysti“, – tikina globėja. O neseniai Vilkaviškio viešosios bibliotekos globėju tapęs Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas mielai priėmė įsipareigojimą ir žadėjo dalytis savo patirtimi drauge inicijuojant kultūrines veiklas bei dirbti Vilkaviškio bendruomenės gerovei.

Bibliotekų ir globėjų vykdomos veiklos

Šių metų pradžioje projektas „Bibliotekos pažangai 2“ inicijavo bibliotekų ir jų globėjų, kurie yra prisijungę prie iniciatyvos „Atrask vaikystės biblioteką“, apklausą. Ji atskleidė, jog daugelis prie iniciatyvos prisijungusių bibliotekų sėkmingai vykdo bendras veiklas su savo globėjais. Kai kurios bibliotekos šiuo metu yra pristabdžiusios bendrą veiklą, tačiau netrukus planuoja bendrus renginius.  Yra ir tokių, kurios kol kas nepradėjo vykdyti bendros veiklos su globėjais. Prasidėjusi iniciatyva leido bibliotekoms pakviesti globėjais tapti žmones, su kuriais bibliotekos jau kurį laiką palaiko glaudžius ryšius. Tačiau atsirado ir tokių, kurios pritraukė žymius žmonės, beveik nesilankančius bibliotekose.

Apibendrinant bibliotekų ir globėjų vykdomas veiklas, galima teigti, jog jos yra labai įvairialypės bei priklauso ir nuo globėjo atstovaujamos srities. Globėjai padeda bibliotekoms užmegzti naujus ryšius su įdomiais ir naudingais žmonėmis bei organizacijomis, taip tarsi atlikdami tarpininkų funkciją. Iniciatyva taip pat skatina globėjus prisijungti prie kitų bibliotekose vykstančių iniciatyvų, pavyzdžiui, daug susidomėjimo sulaukė Dalios Grybauskaitės inicijuojama akcija „Knygų Kalėdos“. Jos metu globėjai dovanoja bibliotekoms knygų bei dalyvauja akcijos renginiuose. Tiek bibliotekos, tiek jų globėjai daug dėmesio skiria vaikams ir jaunimui. Jie skatinami aktyviai ir turiningai leisti savo laisvalaikį, o taip pat skatinamas vaikų kūrybiškumas bei stiprinami atsakomybės, tolerancijos jausmai.

Gerosios praktikos pavyzdžiai

Joniškio rajono savivaldybės J. Anyžiaus viešoji biblioteka

Dar pernai metų liepos mėnesį įvykęs bibliotekos susitikimas su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro soliste, edukacinių projektų bei programų koordinatore ir įgyvendintoja, Šv. Kazimiero ordino nare Sofija Jonaityte išaugo į gražų bendradarbiavimą. Rudenį kartu su Joniškio A. Raudonikio meno mokykla bei Joniškio raj. J. Avyžiaus viešąja biblioteka buvo suorganizuotas Šv. Kazimiero ordino inicijuojamo edukacinio projekto renginys. Šių metų kovo 1-ąją artėjant Šv. Kazimiero dienai bibliotekos globėja pakvietė joniškiečius į knygos „Šv. Kazimiero gerbimas Lietuvoje“ pristatymą Joniškio bažnyčioje.

S. Jonaitytė, trumpai pristatė karalaitį Šv. Kazimierą ir linkėjo visiems, o ypač jauniems žmonėms, gyvenime siekti gerumo ir kilnumo tikslų, kuriuos puoselėjo Šv. Kazimieras. Globėja kartu su mokytojomis Marija Savickiene ir Birute Jurgaityte subūrė Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir „Aušros“ gimnazijos moksleivius, kurie per trumpą laiką išmoko dvi Šv. Kazimiero garbei skirtas giesmes ir atliko jas renginio metu. Taip pat Sofija kreipėsi į Joniškio A. Raudonikio meno mokyklos mokytoją Vladislavą Ancevičienę, prašydama paskatinti mokinius nupiešti, kaip jie įsivaizduoja Šv. Kazimierą. Renginio metu eksponuota vaikų piešinių paroda „Gyventi darant gera“, kita dalis piešinių papuošė bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus langus.

Tauragės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka

Nors biblioteką ir jos globėją operos solistą Liudą Mikalauską skiria nemažas atstumas, tai netrukdo palaikyti itin draugišką ryšį. Šiuo metu biblioteka yra suorganizavusi du susitikimus su globėju, tačiau tikisi, kad ateityje jų tik daugės, nes jie susilaukia didelio pasisekimo Tauragės bendruomenėje. Pirmasis susitikimas įvyko dar pernai metų rugsėjį, kuriame Liudas pasidalino savo patyrimais ir meilės Tėvynei jausmais. Visi dalyvavusieji liko sužavėti globėjo betarpišku bendravimu ir nuoširdumu. Pirmojo susitikimo metu Liudas pažadėjo kartu su Vaikų literatūros skyriaus darbuotojomis parengti programėlę ir mažiesiems skaitytojams.

Antrasis susitikimas, kuris įvyko kovo pabaigoje, buvo skirtas būtent vaikams. Globėjas  atvykęs kartu su kolega solistu Egidijumi Bavykinu pristatė programą „Žaidimai su knygomis ir dainomis“. L. Mikalauskas vaikams papasakojo apie darbą teatre, ten dirbančiųjų vaidmenį kuriant spektaklius. Vaikai taip pat sudalyvavo improvizuotame chore pagal Just. Marcinkevičiaus eiliuotą poemą vaikams „Grybų karas“, dainavo muzikines natas iš vieno garsiausių kino istorijoje miuziklų „Muzikos garsai“, dalyvavo muzikiniame žaidime-viktorinoje apie muzikos instrumentus bei patys galėjo pasijusti tikrais aktoriais: pasinaudodami teatro grimu kūrė pasirinktis personažus. Svečiai suvaidino ištrauką ir iš Kauno muzikiniame teatre rodomos komiškos operos vaikams „Auksinė kepurė“, kurioje Liudas atlieka geraširdžio Šuns, o Egidijus – savimylos Ožio vaidmenis. Visi dalyvavusieji renginyje neliko abejingi globėjo talentui tiek dainuoti ir vaidinti, tiek bendrauti su vaikais.

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

Šios bibliotekos globėju tapo Lietuvos Respublikos Seimo narys Arimantas Dumčius, kuris su biblioteka bendradarbiauja jau dešimti metai. Iniciatyva „Atrask vaikystės biblioteką“ suteikė oficialų statusą ilgamečiam bibliotekos partneriui.

Globėjas yra prisidėjęs ne prie vieno bibliotekos projekto ar iniciatyvos. Padedant prof. A. Dumčiui ir Kauno miesto savivaldybės administracijai „Vitebsko“ padalinio patalpos buvo praplėstos ir suremontuotos, prijungus greta esančias naujas patalpas. Taip pat sumontuotas liftas žmonėms su negalia, įrengta 60 vietų salė bendruomenės renginiams. Padalinyje vyksta įvairūs renginiai, skirti svarbioms datoms paminėti: Vasario 16-jai, knygnešiams pagerbti, Lietuvą garsinusiems žmonėms pagerbti Bibliotekos globėjas prof. A. Dumčius finansuoja bibliotekoje vykstančius renginius. Seimo nario iniciatyva Čečėnijos aikštėje organizuojamos metų šventės: Joninės, Užgavėnės, Kariuomenės dienos paminėjimas, Pramoginės dainos konkursas ir pan. Šventėse visada dalyvauja Eigulių bendruomenės ir „Vitebsko“ padalinys. Biblioteka jaučia nuolatinį prof. Arimanto Dumčiaus dėmesį ir rūpestį, o prasidėjusi iniciatyva tik dar labiau sustiprino laiko patikrintą ryšį.

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

Šią biblioteką globoja dailininkė, knygų iliustratorė, literatūrinio žurnalo vaikams „Laimiukas“ vyriausioji redaktorė Lina Eitmantytė-Valužienė ir knygos „Kelių eismo taisyklės vaikams“ autorė, komisarė inspektorė Aistė Dijokaitė.

Pirmasis susitikimas su globėja L. Eitmantyte-Valužiene įvyko pernai lapkritį, tačiau vis anksčiau temstantys vakarai ir bjūrantis oras, nesutrukdė į biblioteką susirinkti gausiam būriui jaunųjų lankytojų. Globėja susitikimo metu vaikams pasakojo apie save, kaip ji pasirinko savo profesiją, kodėl jai svarbi biblioteka bei pristatė savo veiklą. Tapusi bibliotekos globėja, dailininkė padovanojo bibliotekai vaikams reikalingų knygų, o taip pat prižadėjo, jog kaskart atvykdama į susitikimą su biblioteka atveš naujų knygų.

Sausio pabaigoje vykusiam susitikimui su kita globėja intensyviai ruošėsi ne tik biblioteka, bet ir moksleiviai, kurie dalyvavo piešinių konkurse „Aš saugus Kelmės gatvėse“. Aistė Dijokaitė renginio dalyviams pristatė saugaus eismo taisykles. Deja, dėl laiko stokos nepavyko aptarti visų, tad globėja pažadėjo savo profesionalią pagalbą organizuojant Saugaus eismo savaitę Kelmės bibliotekoje. Globėja taip pat apdovanojo konkurso nugalėtojus, visiems susitikimo dalyviams buvo išdalyti atšvaitai, kuriuos mokiniai pažadėjo segėti kasdien. Inspektorė dovanojo ir pamokų tvarkaraščius bei knygų skirtukus su patarimais, kaip reikia elgtis, kad būtum saugus kelyje. Bibliotekos skaitytojams A. Dijokaitė padovanojo leidinukus „Saugokime vieni kitus kelyje“, „Susipažinkime: policija“, „Saugokime vieni kitus kelyje“. Po susitikimo su globėja biblioteka ir jaunieji jos lankytojai su nekantrumu laukia Saugaus eismo savaitės, kuri vyks gegužės 4-10 dienomis visoje Lietuvoje.

Rekordininkai Trakai

Trakų viešoji biblioteka ir jos filialai – puikus sėkmės pavyzdys kitoms Lietuvos viešosioms bibliotekoms. Beveik visi bibliotekos filialai turi savo globėjus, o kai kurie net po kelis. Centrinė biblioteka taip pat džiaugiasi keturių globėjų dėmesiu.

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Pernai metais buvo suorganizuoti susitikimai su Asociacijos „Krepšinio klubas Trakai” pirmininku Šarūnu Ūsu ir sportinių pramoginių šokių šokėju Mariumi Gaižausku. O šių metų sausio pabaigoje įvyko ir susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo narės Dangutės Mikutienės padėjėja Gelena Drungiliene. Globėja pasidalijo mintimis apie knygos ir skaitymo svarbą, taip pat renginio dalyviams rodė išskirtines nuotraukas iš Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpio, o senas fotoaparatas „Zenit“ ir skaidrių demonstravimo aparatas leido jauniesiems skaitytojams prisiliesti prie krašto istorijos ir pajausti to meto dvasią.

Biblioteka yra dėkinga G. Drungilienei už padovanotas naujas knygas, dalyvaujant akcijoje „Knygų Kaldėos“ ir tiki, jog užsimezgusi šilta draugystė tęsis ir toliau. Jau dabar yra planuojami kiti susitikimai su globėja, o pavasarį numatytas susitikimas ir su Trakų rajono Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja Daiva Žukiene.

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lentvario miesto filialas

Šiuo metu filialas yra užmezgęs ryšius su trimis globėjais. Tai fotomeninkas, literatas Alfredas Girdziušas, aktorius Jonas Vaitiekaitis ir radijo stoties M-1 tarnybos redaktorė, žurnalistė Vaidilutė Dovidaitytė. Vasario pabaigoje įvyko pirmasis susitikimas su globėja, kuri su renginio dalyviais dalijosi prisiminimais apie vaikystės biblioteką, pasakojo apie savo karjeros kelią. Taip pat vyko diskusija „Žurnalistika. Straipsniai. Interviu“. Dalyviams buvo įdomu sužinoti daugiau apie žurnalistų etikos kodeksą ir įsipareigojimą jo laikytis, pasitikėjimą žiniasklaida, žurnalistinio darbo ypatumais, kaip imti interviu ir pateikti tinkamus klausimus, kokiomis asmeninėmis savybėmis turi pasižymėti žurnalistas.

Biblioteka tikisi, jog pirmasis susitikimas buvo graži įžanga į tolimesnį bendradarbiavimą. Jau dabar planuojami tolimesni susitikimai, į kuriuos bus kviečiami ir A. Girdziušas bei J. Vaitiekaitis. Lentvario jaunimas taip pat išreiškė norą apsilankyti radijuje M-1 ir praskleisti darbo radijuje paslapties širmą.

Šiame naujienlaiškyje pristatytos tik kelios sėkmės istorijos, todėl ateityje projektas „Bibliotekos pažangai 2“ žada ir toliau skelbti informaciją apie kitas bibliotekas ir jų vykdomas veiklas su globėjais. Primename, jog iniciatyva „Atrask vaikystės biblioteką“ neribojama nei laike, nei bendradarbiavimo galimybėmis, todėl tikime, jog greitu metu ir jūsų biblioteka galės didžiuotis savo globėju. Pateiktoje nuorodoje rasite visų bibliotekų ir jų globėjų sąrašą. Jame taip pat nurodyti bibliotekų kontaktai, todėl visada galite pasikonsultuoti su kolegomis, kaip sėkmingai prisijungti prie iniciatyvos „Atrask vaikystės biblioteką“. Projektas „Bibliotekos pažangai 2“ yra parengęs ir rekomendacinio pobūdžio gaires bibliotekoms ir globėjams, kuriomis galima vadovautis pradedant vykdyti iniciatyvą.

Į viršų