PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI
Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ dalyvių kokybinio tyrimo ataskaita 2016

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ dalyvių kokybinio tyrimo ataskaita 2016

Projekto „Bibliotekos Pažangai 2“ užsakymu 2016 metais vykdyto kokybinio bibliotekų projektų dalyvių tyrimo metu nustatytas įvairaus amžiaus ir kitų socialinių-demografinių charakteristikų bibliotekų lankytojų viešųjų bibliotekų veiklos ir jos pokyčių vertinimas. Tyrimo metu kelti klausimai leidžia ne tik įvertinti „Bibliotekos pažangai 2“ projekto poveikį, įvardinti kilusius iššūkius, įžvelgti ateities perspektyvas, bet ir plačiai analizuoti Lietuvos viešųjų bibliotekų kaitą, ateities vizijas, iššūkius ir perspektyvas iš bibliotekos lankytojų perspektyvos.

Kokybinio bibliotekų projektų dalyvių tyrimo ataskaitą skaitykite čia >>>>

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ dalyvių apklausos ataskaita 2016

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ dalyvių apklausos ataskaita 2016

2016 metų rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais vyko „Bibliotekos pažangai 2“ iš dalies finansuojamų bibliotekų projektų dalyvių tyrimas. Kiekybinio tyrimo tikslai buvo nustatyti projektų dalyvių lankymosi bibliotekoje dažnį, surinkti informaciją apie naudojimąsi bibliotekų esamomis ir naujomis paslaugomis, įvertinti bibliotekose organizuotų mokymų naudą dalyviams, bibliotekų iniciatyvumą domintis lankytojų nuomone, surinkti informaciją apie tai, kaip dalyviai vertina savo ir bibliotekininkų IKT žinias, nustatyti pridėtinę vertę, kurią dalyviams kuria naudojimasis IKT priemonėmis, įvertinti bibliotekų ir jų naudos suvokimą tarp projektų dalyvių.

Kiekybinio bibliotekų projektų dalyvių tyrimo ataskaitą skaitykite čia >>>>

Bibliotekų projektų bendruomenėms 2015 – 2016 metų „Rezultatų žemėlapis“

Bibliotekų projektų bendruomenėms 2015 – 2016 metų „Rezultatų žemėlapis“

„Rezultatų žemėlapyje“ pristatomi viešųjų bibliotekų projektų bendruomenėms, kuriuos iš dalies finansuoja projektas „Bibliotekos pažangai 2“, rezultatai. Pristatyme pateikti tiek apibendrinti duomenys apie projekto „Bibliotekos pažangai 2“ pasiekimus per 2015 – 2016 metus (t.y. laikotarpį, kurio metu viešosios bibliotekos vykdė projektų bendruomenėms veiklas), tiek konkrečių  bibliotekų projektų rezultatai.

Skaityti daugiau...

Bibliotekų darbuotojų apklausos ataskaita 2016

Bibliotekų darbuotojų apklausos ataskaita 2016

2016 metų rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais projekto „Bibliotekos pažangai 2“ iniciatyva buvo vykdoma viešųjų bibliotekų darbuotojų apklausa. Tyrime dalyvavo tiek „Bibliotekos pažangai 2“ iš dalies finansuojamus projektus vykdančių bibliotekų ir jų filialų darbuotojai, tiek kitų viešųjų bibliotekų darbuotojai, dalyvavę „Bibliotekos pažangai 2“ organizuotojuose mokymuose. Tyrimu siekta įvertinti bendrąją projekto „Bibliotekos pažangai 2“ sėkmę bibliotekų darbuotojų akimis, nustatyti projekto kontekste vykusių mokymų praktinę naudą, surinkti informaciją apie bibliotekų sukurtas naujas paslaugas ir vartotojų naudojimąsi jomis, įvertinti bibliotekų darbuotojų gebėjimus įvairiose srityse, ištirti bibliotekoms aktualiausias (nepakankamai) palaikomas projektinės veiklos sritis, surinkti informaciją apie bibliotekų partnerystes ir papildomo finansavimo paieškas, įvertinti bibliotekos, kaip institucijos, misijos suvokimą.

Skaityti daugiau...

Bibliotekų darbuotojų ir kitų suinteresuotų grupių tyrimas 2016

Bibliotekų darbuotojų ir kitų suinteresuotų grupių tyrimas 2016

2016 metais atlikto kokybinio tyrimo ataskaitoje pristatoma projekte „Bibliotekos pažangai 2“ dalyvavusių bibliotekų vadovų, darbuotojų, bibliotekų projektų išorės partnerių ir suinteresuotų grupių atstovų viešųjų bibliotekų veiklos ir jos pokyčių vertinimas. Tyrimo metu kelti klausimai leidžia ne tik įvertinti „Bibliotekos pažangai 2“ projekto poveikį, įvardinti kilusius iššūkius, įžvelgti ateities perspektyvas, bet ir plačiai analizuoti Lietuvos viešųjų bibliotekų kaitą, ateities vizijas, iššūkius ir perspektyvas.

Skaityti daugiau...

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ poveikio vertinimas. Partnerių apklausos ataskaita

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ poveikio vertinimas. Partnerių apklausos ataskaita

2016 metų birželį Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ užsakymu buvo vykdytas kiekybinis viešųjų bibliotekų partnerių tyrimas. Internetinėje apklausoje dalyvavo 104 partneriai, prisidedantys prie bendruomenėms skirtų bibliotekų projektų veiklų. Tyrimu siekta ištirti bibliotekų įvaizdį, surinkti argumentuotą informaciją apie projekto „Bibliotekos pažangai 2“ sėkmės vertinimą, jo naudos suvokimą, įvertinti įvairius projekto įgyvendinimo ir partnerystės aspektus, įvertinti bibliotekų darbuotojų projektinės veiklos gebėjimus.

Skaityti daugiau...

Lietuvos gyventojų nuomonės apie viešąsias bibliotekas tyrimas

Lietuvos gyventojų nuomonės apie viešąsias bibliotekas tyrimas

Siekiant išsiaiškinti šalies gyventojų nuomonę apie viešąsias bibliotekas, 2016 metų birželį buvo atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ užsakymu surengtame tyrime dalyvavo daugiau kaip tūkstantis 18–74 metų asmenų. Jie buvo apklausti tiesioginio interviu būdu respondento namuose. Gauti duomenys buvo lyginami su analogiškos 2015 metais atliktos apklausos duomenimis.

Skaityti daugiau...

Bibliotekų projektų bendruomenėms 2015 metų „Rezultatų žemėlapis“

Bibliotekų projektų bendruomenėms 2015 metų „Rezultatų žemėlapis“

Viešosios bibliotekos „Rezultatų žemėlapyje“ pristatė tarpinius per 2015 metus pasiektus pagal projektą „Bibliotekos pažangai 2“ vykdomų bendruomenėms skirtų projektų rezultatus.

„Rezultatų žemėlapį“ 2015 m. galite rasti čia >>>>

Tyrimo infografiką rasite čia >>>>

Kokybinis verslininkų ir laisvai samdomų specialistų tyrimas dėl bibliotekų potencialo kurti  erdves verslui ir laisvųjų profesijų atstovams

Kokybinis verslininkų ir laisvai samdomų specialistų tyrimas dėl bibliotekų potencialo kurti erdves verslui ir laisvųjų profesijų atstovams

Šių metų lapkričio mėnesį, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ užsakymu, atliktas kokybinis verslininkų ir laisvai samdomų specialistų tyrimas. Buvo siekiama išsiaiškinti jų požiūrį į šalies bibliotekų potencialą kurti specialias erdves smulkiesiems verslininkams bei laisvai samdomiems darbuotojams. Tyrimo dalyviai buvo apklausiami tiesioginio interviu arba interviu telefonu būdu.

Apklausos ataskaitą rasite čia >>>>

Kiekybinis bibliotekų partnerių tyrimas

Kiekybinis bibliotekų partnerių tyrimas

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ užsakymu 2015 metų liepą-rugsėjį buvo atliktas bibliotekų, įgyvendinančių projektus bendruomenėms, partnerių tyrimas. Tyrimu siekiama išsiaiškinti, kaip bibliotekų partneriai vertina bibliotekų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje, kokius bibliotekų pokyčius pastebėjo, įvertinti bibliotekų potencialą bei aptarti partnerystės naudą ir bendrų projektų lūkesčius. Iš viso tyrimo metu elektroninę tyrimo anketą užpildė 91 bibliotekos partneris visoje šalyje. Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių partnerių yra iš viešojo sektoriaus (švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kultūros įstaigų ir pan.).

Tyrimo ataskaitą rasite čia >>>>.

Lietuvos bibliotekų naudotojų apklausa „Bibliotekos žmonėms“

Lietuvos bibliotekų naudotojų apklausa „Bibliotekos žmonėms“

Siekiant išsiaiškinti, kokią naudą bibliotekų skaitytojams ir Lietuvos gyventojams atnešė pirmasis Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kartu su Bilo ir Melindos Geitsų fondu įgyvendintas projektas „Bibliotekos pažangai“, 2014 rugsėjo, spalio mėnesiais buvo atlikta Lietuvos bibliotekų naudotojų apklausa „Bibliotekos žmonėms“. Gauti duomenys buvo analizuojami iki šių metų rugpjūčio mėnesio. Tyrime nagrinėjama, kaip projektas paveikė Lietuvos žmonių gyvenimą septyniose srityse: skaitmeninės įtraukties, kultūros ir laisvalaikio, švietimo, bendravimo, ekonominio vystymosi, sveikatos ir valstybinių institucijų bei valstybės valdymo. Surinkti duomenys taip pat suteikia galimybę panagrinėti, kaip pasikeitė naudojimasis bibliotekomis nuo 2012 m. (kai buvo atlikta ankstesnioji apklausa), ir numatyti programos tvarumą tolesnėje perspektyvoje.

Tyrimo ataskaitą galite rasti čia >>>>.

Skaityti daugiau...

Kokybinis bibliotekų partnerių tyrimas

Kokybinis bibliotekų partnerių tyrimas

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ užsakymu, 2015 m. liepos mėnesį buvo atliktas kokybinis šalies viešųjų bibliotekų partnerių tyrimas. Juo siekta išsiaiškinti, kaip bibliotekų partneriai vertina bibliotekų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje, kokius bibliotekų pokyčius pastebėjo, įvertinti bibliotekų potencialą bei aptarti partnerystės naudą ir bendrų projektų lūkesčius.

Skaityti daugiau...

Gyventojų tyrimas dėl nuostatų apie viešąją biblioteką

Gyventojų tyrimas dėl nuostatų apie viešąją biblioteką

Projektas „Bibliotekos pažangai 2“ atliko reprezentatyvų Lietuvos gyventojų tyrimą. Jo tikslas buvo išsiaiškinti gyventojų nuostatas šalies viešųjų bibliotekų atžvilgiu.

Tyrimo ataskaitą rasite čia >>>>

Bibliotekų darbuotojų tyrimo ataskaita

Bibliotekų darbuotojų tyrimo ataskaita

Įsibėgėjus projektui „Bibliotekos pažangai 2“, atliktas bibliotekų darbuotojų tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip bibliotekų partnerystės, papildomi finansavimo šaltiniai ir projektinė veikla prisideda prie bibliotekų veiklų vystymo.
Bibliotekų darbuotojų tyrimo ataskaitą rasite čia >>>.

Skaityti daugiau...

Svetainės www.3erdve.lt ir bendravimui skirtos erdvės Yammer vertinimas

Svetainės www.3erdve.lt ir bendravimui skirtos erdvės Yammer vertinimas

2015 metų pradžioje projekto Bibliotekos Pažangai 2 komanda įvykdė internetinę www.3erdves.lt ir Yammer vartotojų apklausą, kuria buvo  siekiama išsiaiškinti, kaip bibliotekininkai vertina šias virtualias paslaugas ir kaip jiems sekasi naudotis bibliotekininkams skirta internetine svetaine www.3erdve.lt ir bendravimo erdve Yammer,  bei atsižvelgiant į atsakymus ir rekomendacijas pagal galimybes patobulinti jose esantį turinį.

www.3erdve.lt ir Yammer apžvalga >>>

Iniciatyvos „ Atrask Vaikystės Biblioteką“ apžvalga

Iniciatyvos „ Atrask Vaikystės Biblioteką“ apžvalga

Iniciatyvos „ Atrask Vaikystės Biblioteką“ apžvalga Iniciatyva Atrask vaikystės biblioteką prasidėjo 2014 metų vasarą. Ja siekiama į bibliotekas pritraukti įdomius bei iniciatyvius Lietuvos žmones, galinčius ir norinčius prisidėti  prie bibliotekų vykdomų veiklų bei priartėti prie  vietos žmonių ir su jais pasidalinti savo žiniomis arba perduoti savo patirtis. Projekto Bibliotekos Pažangai 2 komanda siekdama išsiaiškinti, kaip bibliotekoms sekasi bendrauti su savo globėjais apklausė iniciatyvoje dalyvaujančias bibliotekas ir dalį jų globėjų.

„Atrask vaikystės biblioteką apžvalga“ >>>

Bibliotekų prognozės tyrimo ataskaita

Bibliotekų prognozės tyrimo ataskaita

Atlikus abejų fokus grupių analizę, buvo išrinkti teiginiai ir jų pagrindu sukonstruotas Bibliotekų prognozės tyrimas, kurį užpildė 56 bibliotekų vadovai. Šiuo tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip  savo ir viešųjų bibliotekų vaidmenų kaitą ateityje suvokia viešųjų bibliotekų vadovai  ir pamatuoti, kaip jų požiūris keisis ateityje.

Bibliotekų prognozės tyrimo ataskaita >>>

Fokus grupių tyrimų ataskaitos

Fokus grupių tyrimų ataskaitos

2014 metų rugsėjo – spalio mėnesiais buvo įvykdytos 2 fokus grupės su bibliotekų vadovais, projektų koordinatoriais bibliotekose bei pavaduotojais.  Fokus grupių metu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip bibliotekų personalas vertina bibliotekų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje  ir kaip, jų manymu, šis vaidmuo turėtų keistis, kad bibliotekos taptų tvaresnėmis ir patrauklesnėmis (verslui, visuomeninėms institucijoms, bendruomenėms, politikams ir pan.) institucijomis. Taip pat fokus grupių metu surinkta informacija buvo naudojama kuriant bibliotekų prognozės tyrimą. 

Fokus grupės nr.1 ataskaita >>>
Fokus grupės nr.2 ataskaita >>>

Į viršų