PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Rugsėjo – lapkričio mėn. organizuota 11 mokymų besimokančiam jaunimui, 16 mokymų bibliotekų darbuotojams. 1 mokymų trukmė – 8 ak. val. Planuota apmokyti apie 300  dalyvių. Apmokyta  gerokai daugiau dalyvių, nei planuota. Iš viso mokymuose dalyvavo 384 dalyviai. Iš jų – 150 besimokančio jaunimo, 234 bibliotekų specialistų, dirbančių su jaunimu. Mokymai vyko Romuvos gimnazijoje, Šiaurės Lietuvos kolegijoje, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos atnaujintame mokymo centre, Telšių apskrities mokymo centre, VŠĮ Telšių regioniniame profesinio rengimo centre.  
Pasibaigus mokymams buvo atlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, įvertintas projekto poveikis jaunimui ir bibliotekininkams.  Tyrimo metu siekta išanalizuoti, kaip mokymų dalyviai vertina projekto idėją, vykusių mokymų temas, lektorių darbą; dalyviai įsivertinimo savo žinias prieš mokymus ir po mokymų.
Respondentai aukštai įvertino projekto idėją, nagrinėtas temas, lektorių darbą. Jeigu prieš mokymus dalyviai kritiškai vertino turimas žinias, jau po mokymų respondentų įsivertinimas gerokai išaugo.  Aktualiausios temas  -  Apple planšetiniai kompiuteriai,  Windows 8.1 , pristatymų rengimas naudojant Prezi.  Įgytas žinias ir įgūdžius respondentai pritaikys praktiškai moksle, darbe, kasdieniniame gyvenime.  Siūlyta tęsti panašius mokymus ir ateityje, padėkota projekto iniciatoriams.

Į viršų