PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Mokomojo kurso „Atstovavimo ir fondoieškos mokymai“ tikslas –.padėti suvokti, kad siekiant sėkmingai atstovauti savo bibliotekai ir pritraukti investicijas, reikia žinoti, kam ir kokią įtaką mes norime padaryti. Tam išmokti pažinti bibliotekos tikslines grupes ir išmokti kurti jiems aktualias žinutes, kurios skatintų imtis tam tikrų veiksmų ir stiprintų bibliotekos poziciją visuomenėje.

Išklausę kursą besimokantieji turės žinių ir gebėjimų, kurie paskatintų dalyvius sėkmingai atstovauti biblioteką, siekiant efektyviau pritraukti lėšų, užmegzti naujas partnerystes su kitomis organizacijomis ir gauti didesnį vietos valdžios ir bendruomenės palaikymą.

Mokymų dalyvis, baigęs kursą, gebės savarankiškai pasirengti konkretaus planuojamo projekto atstovavimo planą ir jį įgyvendinti, taip pat gebės ieškoti lėšų bibliotekos veiklos plėtrai ir programoms.

Į viršų