PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Mokomojo kurso „Vartotojų ir partnerių poreikių analizė ir inovacijų diegimas“ tikslas – išmokti kaip nustatyti vartotojo ir potencialių partnerių / suinteresuotų asmenų poreikius ir juos patenkinti geriau ir efektyviau; išanalizuoti, kaip kuriamos ir diegiamos inovacijos organizacijoje, suvokti inovacijos įkultūrinimo svarbą.

Išklausę kursą besimokantieji turės žinių ir gebėjimų, kurios leis tirti besikeičiančius vartotojų bei potencialių partnerių poreikius, taip stengiantis ieškoti būdų kuo efektyviau juos patenkinti. Taip pat gebės pateikti tokį produktą ar paslaugą, kuris yra reikalingas klientui / partneriui. Mokymų dalyvis, baigęs kursą, žinos kaip įtraukti ir pritraukti partnerius, kuriant ir plėtojant inovacijas. Taip pat bus susipažinę su naujų produktų ir paslaugų kūrimo proceso valdymu, naujo produkto / paslaugos kūrimo ir jo įkultūrinimo procesais, o taip pat bus supažindinti su skirtingo tipo inovacijų esme, ypatumais.

Į viršų