PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Mokomojo kurso „Poveikio vertinimas“ tikslas – suformuoti poveikio vertinimo tyrimų kompetencijas, kurios būtų praktiškai realizuojamos vykdant viešųjų bibliotekų projektus bendruomenėms. Išklausę kursą besimokantieji gaus žinių apie poveikio vertinimo tyrimų svarbą ir specifiką, naudą bibliotekų praktinės veiklos organizavimui ir kokybės gerinimui, gebės vertinti trumpalaikį ir ilgalaikį bibliotekų veiklos poveikį visuomenės (aptarnaujamos bendruomenės) finansinių, ekonominių, socialinių, aplinkosauginių, užimtumo, švietimo, sveikatos apsaugos ir kt. problemų sprendimams, nustatyti bibliotekų paslaugų naudą, sąnaudas, poveikį ir ekonominę grąžą aptarnaujamai bendruomenei.

Mokymų dalyvis, baigęs kursą, bus susipažinęs su projekto BP 2 poveikio vertinimo tyrimų metodologija, gebės ją praktiškai pritaikyti vykdomo projekto bendruomenėms kontekste, taip pat adaptuoti kitiems poveikio vertinimo tyrimų poreikiams po projekto pabaigos.

Į viršų