PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Mokomojo kurso „Projektų inicijavimo teoriniai ir praktiniai mokymai“ tikslas – susipažinti su projektų inicijavimo procesais, formuoti praktinius projektų rengimo ir vykdymo įgūdžius.

Išklausę kursą besimokantieji turės žinių ir gebėjimų, kurie leistų suprasti projektų inicijavimo svarbą, naudingumą. Mokymų dalyvis, baigęs kursą, bus susipažinęs su esamomis problemomis, kurių sprendimas sudaro prielaidas parengti projektus, gebės praktiškai atlikti situacijos, suinteresuotų asmenų ir poreikių analizę, leidžiančią numanyti organizacijos aplinką, formuluoti projekto tikslą, numatyti projekto apimtį ir reikalingus išteklius.

Į viršų