PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Kultūros ministerijos užsakymu atlikto tyrimo „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ duomenimis, vertinant kultūros paslaugų kokybės pokytį per pastaruosius metus (vartotojų suvokimu), visose tirtose kultūros srityse pastebimas teigiamas kokybės pokytis.

Daugiausia kokybės pagerėjimą pastebinčių – bibliotekų teikiamų paslaugų ir archyvų internete srityse. Daugiau nei pusė (59 proc.) besilankančių bibliotekose pastebėjo bibliotekų paslaugų kokybės pagerėjimą, taip pat daugiau nei pusė archyvų internete vartotojų (55 proc.) jų kokybės pokytį vertina teigiamai.

Reikšmingi kokybės pokyčiai fiksuojami, ir vertinant kino filmus bei vaizduojamuosius menus.

Bendrai kultūros kokybės pokytis (įvertinant skirtumą tarp vartotojų, matančių teigiamus kokybės pokyčius ir matančių neigiamus pokyčius) – per 38 proc.

Kultūros kokybės vertinimo rodiklis

38.81

Kultūros sričių kokybės vertinimo rodikliai

 

6.1 Scenos meno renginių (pvz., teatras, opera, muzikos koncertas ir pan.), įskaitant apsilankymą salėse, internete ar kitomis priemonėmis

34.45

6.2 Vaizduojamojo meno bei amatų parodų, įskaitant apsilankymą parodose, internete ar kitomis priemonėmis

42.74

6.3 Kultūros paveldo institucijų teikiamųpaslaugų

34.62

6.3.1 Archyvų, įskaitant apsilankymą archyvų skaityklose ar archyvaro tarnyboje

32.54

6.3.2 Archyvų internete

49.81

6.3.3 Muziejų, kultūros paminklų, archeologinių vietų, įskaitant apsilankymą jose, taip pat ir žiūrėjimą internete

33.93

6.4 Knygų, periodinių leidinių (spausdintų ar skaitmeniniame formate ar internetu), neįskaitant biblio tekų paslaugų

35.81

6.5 Bibliotekų paslaugų, įskaitant apsilankymą skaityklose ir internete

57.54

6.6 Kino filmų (nesvarbu, kur žiūrima)

40.07

* Gyventojų nuomonė apie kultūrinės aplinkos ir paslaugų, skatinančių kultūrinių žmogaus kompetencijų ir kūrybingumo visą jo gyvenimą ugdymą, kokybės pokyčius (proc.). Buvo užduodamas klausimas: „Prašom pasakyti, kaip per pastaruosius 12 mėn. Jums asmeniškai pasikeitė scenos meno renginių, vaizduojamojo meno bei amatų parodų, kino filmų ir kt. prieinamumas: kokybė a) pagerėjo; b) nepasikeitė; c) pablogėjo; d) (neturi nuomonės).

Tyrimo „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ rezultatus galima rasti čia.

Remtasi Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos informacija.

Į viršų