PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Remiantis Nacionaline skaitymo ir rašymo skatinimo programa „Reading is my story“ ir įgyvendinant projekto „Informacinių ir ryšių/komunikacinių technologijų naudojimas ir diegimas“ (ang. Use and Adoption of ICT) planavimo etapą, finansuojamą Bilo ir Melindos Gates‘ų fondo, Kolumbijos Kultūros ministerija ir Kolumbijos Nacionalinė biblioteka užmezgė parterystės ryšius su Medeljino mieste veikiančia nepelno organizacija „Centro Colombo Americano“ ir Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Kolumbijoje, siekiant įvairiose Kolumbijos bibliotekose įdiegti anglų kalbos mokymui bei mokymuisi skirtą programą „EnglishNet“.

Mokytojų mokymo metodika buvo pritaikyta vienuolikoje viešųjų bibliotekų, parodžiusių iniciatyvą plėtojant bendruomenei naudingas paslaugas IKT pagalba, kurios galiausiai prisidėjo prie bibliotekų paslaugų naudojimo skatinimo. Programos „EnglishNet“ įgyvendinimas atskleidžia bibliotekų indėlį suteikiant bendruomenei platesnes galimybes mokslo ir kultūros srityse.

Tarp vienuolikos šios iniciatyvos dalyvių buvo šios bibliotekos: viešoji biblioteka „Joaquin Piñeros Corpas“ (Kundinamarkos departamentas); Lapazo apylinkės biblioteka, viešoji biblioteka „Ramiro Moreno“ ir departamento viešoji biblioteka „Meira Del Mar“ (Atlantiko departamentas); viešoji biblioteka „León de Greiff“, viešoji biblioteka „Ramón Correa Mejía“, savivaldybės viešoji biblioteka „Abraham Ayala“ ir viešoji biblioteka „Belen de Umbría“ (Risaraldos departamentas); departamento biblioteka „Julio Perez Ferrero“ ir savivaldybės viešoji biblioteka „José Ignacio Rangel“ (Šiaurės Santandero departamentas), ir departamento viešoji biblioteka „Rafael Maya“ (Kaukos departamentas).

„EnglishNet“ programos tikslas – įgyvendinti didaktinių bei pedagoginių strategijų rinkinį, siekiant šviesti viešųjų bibliotekų lankytojus ir padėti jiems savarankiškai mokytis anglų kalbos, veiksmingai išnaudojant bibliotekose įdiegtų technologijų siūlomus išteklius ir plėtojant palankias sąlygas mokytis šios užsienio kalbos.

Mokymo proceso plėtros tikslais vienuolikai programoje dalyvaujančių bibliotekų bus suteikta prieiga prie tokių išteklių bei priemonių, kaip bendrovės „IBM“ sukurtas ir padovanotas programinės įrangos paketas „Reading Companion“, elektroninės knygos, interaktyvus žaidimas „Trace Effects“, anglų kalbos mokymuisi skirta internetinė svetainė „American English“, elektroninė biblioteka „eLibrary USA“, internetinė enciklopedija, skirta kurti ir platinti įvairų turinį anglų kalba, ir įvairi spausdinta medžiaga.

Šios novatoriškos metodikos padeda sukurti žaismingą ir dinamišką aplinką mokytis anglų kalbos, suteikdamos galimybę vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems tiek teoriškai, tiek praktiškai tobulinti tarimo ir klausymo įgūdžius, lavinti įvairaus formato tekstų suvokimo įgūdžius, išplėsti žodyną, susipažinti su gramatinėmis struktūromis, ugdyti klausymo įgūdžius ir lavinti gebėjimą bendrauti anglų kalba.

Programos „EnglishNet“ įgyvendinimas yra suskirstytas į du etapus: „Centro Colombo Americano“ parengti mokymai bibliotekininkams ir kitiems viešųjų bibliotekų pakviestiems švietėjams ir bendruomenės nariams skirti mokymai, kuriuos rengia bibliotekininkai, užbaigę jiems skirtus kursus, pasitelkiant programos siūlomus išteklius.
Organizacijos „Centro Colombo Americano“ padaliniai, veikiantys Medeljine, Kartachenoje, Armenijoje, Bogotoje, Bukaramangoje, Kalyje, Manisalee ir Pereiroje (Kolumbija) išplėtojo bibliotekoms skirtą „mokytojų mokymo“ (angl. the training the trainers) metodiką, kuria remiantis rengiami mokymai bibliotekininkams, skaitymo skatinimo iniciatyvos dalyviams, kultūros vadybininkams, mokytojams, savanoriams bei studentams, idant šie savarankiškai galėtų skleisti šią mokymo patirtį ir pasitarnautų šviečiant ir suteikiant galimybę visoms parinktų savivaldybių bei departamentų bendruomenėms lavinti skaitymo anglų kalba įgūdžius.

Bibliotekininkų parengimo programa, įgalinanti juos organizuoti „EnglishNet“ mokymus, susideda iš mokomųjų seminarų, kurių metu dalyviai mokomi dirbti „Reading Companion“ programine įranga, naudotis kitais internetiniais ištekliais ir bibliotekose įdiegti „EnglishNet“ priemonių rinkinį („Reading Companion“ programinės įrangos paketas, „EnglishNet“ zoną nurodanti lentelė, „EnglishNet“ istorijų knygelė, kompaktinis diskas žaidimo „Trace Effects“ įdiegimui, kompaktinis diskas su programos vadovu, ir „EnglishNet“ plakatas). Programoje dalyvaujantys bibliotekininkai įgyvendina šiuos veiksmus: suformuoja mokytojų grupę, vedančią mokomuosius seminarus, vėliau kartu su instruktoriais rengia „EnglishNet“ seminarus mažiausiai šešiasdešimčiai bibliotekų lankytojų (vaikams, jaunimui ar suaugusiesiems) ir renka statistinę bei fotografinę programos metu išplėtotų procesų medžiagą.

Pasak Kalio mieste veikiančio „Centro Colombo Americano“ mokytojos Verónicos Valderi, kuri veda mokymus trylikai mokytojų rengėjų Kaukos departamento viešojoje bibliotekoje „Rafael Maya“, ši programa yra išties novatoriškas būdas mokytis anglų kalbos, „suteikiantis pagalbinės ir prieinamos medžiagos mokyti šią kalbą, leidžiantis plėtoti įvairų turinį anglų kalba bei į mokymo procesą integruoti technologinius išteklius ir suteikiantis patikimos informacijos tiek tekstinės, tiek audio medžiagos pavidalu.“ Be to, „EnglishNet“ daugybei šalies gyventojų atveria puikią galimybę mokytis: „Vaikai, kurie neturi galimybės mokytis anglų kalbos mokykloje, dabar gali tuo užsiimti viešojoje bibliotekoje ir tuo pat metu linksmai praleisti laiką, nes vaikai itin mėgsta animaciją ir interaktyvius užsiėmimus“, – kalbėjo programoje dalyvaujanti mokytoja.

„Reading Companion“ programinės įrangos paketas yra visame pasaulyje plačiai naudojama anglų kalbos mokymo priemonė. Ši programinė įranga yra naudinga tuo, kad ji skatina nuolatinį sąlytį su kalba per technologijas ir informacinį tinklą, ir leidžia vartotojui šia kalba kurti knygas bei turinį. „Tai labai praktiška platforma, paremta novatoriškomis metodikomis: klausimais, skaitymu, animacija ir turinio kūrimu“, – teigia ankstyvosios vaiko raidos priežiūros specialistė Luz Adriana Fernández Orozco, dirbusi instruktore Kalyje veikiančio „Centro Colombo Americano“ rengiamuose mokymuose „Rafael Maya“ viešojoje bibliotekoje.

Bilo ir Melindos Gates‘ų fondo informacija
Teksto autorius: Henry Garcia

Daugiau informacijos apie programą galite rasti čia.

Į viršų