PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI
Logo

„Biblioteka yra socialinių ir ekonominių pokyčių lyderė, dinamiškas ir daugiafunkcinis mokslo ir kultūros centras, kuriame naujausių technologijų prieinamumas yra integruotas į socialinių funkcijų įvairovę“, – šią Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus prof. dr. Renaldo Gudausko išvadą pagrindžia naujausias Lietuvos viešųjų bibliotekų ir verslo bendradarbiavimo pavyzdys.

Lietuvos elektros skirstymo bendrovė AB LESTO, reaguodama į besikeičiančius klientų poreikius, pertvarko klientų aptarnavimo tinklą. LESTO klientai paslaugas gali gauti 20 bibliotekų skyrių (Lazdijų, Šakių, Pasvalio, Telšių, Šilutės, Skuodo, Kretingos, Varėnos, Kelmės, Ignalinos, Rokiškio, Kupiškio, Kaišiadorių, Joniškio, Šalčininkų, Visagino, Švenčionių, Jonavos Ukmergės, Anykščių, VB) specialiai įrengtose LESTO paslaugų savitarnos vietose klientams siūloma naudotis paslaugomis per savitarnos svetainę www.manoelektra.lt. Bendrovė ir ateityje planuoja didinti savitarnos vietų skaičių bibliotekose. Aptarnavimo vietų tinklui išsiplėtus, klientai galės greičiau ir patogiau pasinaudoti LESTO paslaugomis. Bendrovės duomenimis, vartotojų poreikis gauti paslaugą ne klientų aptarnavimo centruose, o paskambinus telefonu ar savitarnos svetainėje www.manoelektra.lt vis auga. Gyventojams naudojantis specializuotomis technologinėmis paslaugomis, bibliotekose kuriama socialinė pridėtinė vertė. Be to, savarankiškai naudodamiesi LESTO paslaugomis viešųjų bibliotekų skyriuose gyventojai gali tobulinti savo IT raštingumą. Kaip sėkmingai gauti norimą paslaugą  svetainėje www.manoelektra.lt, lankytojus konsultuos specialiai apmokyti bibliotekos darbuotojai.

Dauguma Lietuvos viešųjų bibliotekų noriai priėmė LESTO pasiūlymą bendradarbiauti. Vienos iš partnerystę užmezgusių bibliotekų, Pasvalio Mariaus Katiliškio VB, direktorės Danguolės Abazoriuvienės teigimu, „kuo daugiau paslaugų bibliotekos teiks, tuo daugiau sulauks lankytojų, daugiau jų bus patenkinti“. Galvodama apie vartotojų poreikius, bibliotekos direktorė tikisi ateityje šią paslaugą teikti daugumoje filialų. Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių VB direktorius Romas Kutka, taip pat akcentuodamas bibliotekos funkciją teikti paslaugas, sakė, kad jų bibliotekoje LESTO teikiamomis galimybėmis domimasi, tačiau ateityje tikimasi sulaukti didesnio lankytojų aktyvumo: „Nėra kitos išeities, ateityje elektroninės paslaugos pakeis daugelį įprastų operacijų, mes turime prisitaikyti“. Abi bibliotekos pateikė LESTO savo pasiūlymus partnerystei stiprinti: Pasvalio Mariaus Katiliškio VB pakvietė bendrovę dalyvauti bibliotekos organizuojamame Baltijos kelio 25-mečiui skirtame renginyje, o Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių VB ragino LESTO įsitraukti į akciją „Knygų Kalėdos“.

„Ypač svarbu pažymėti, kad kaimo vietovėse bibliotekos tampa patogiu informacijos kanalu, leidžiančiu pasiekti vietos gyventojus per bibliotekų teikiamas paslaugas. Aktyvus bendradarbiavimas su viešosiomis bibliotekomis vykdant mokymus, kaip naudotis LESTO savitarnos svetaine ir paslaugomis internetu, suteikia galimybes gyventojams efektyviai naudoti informacines technologijas, tenkinant savo reikmes“, – teigia Deimantė Bareikienė, LESTO Klientų aptarnavimo valdymo departamento direktorė. AB LESTO bendradarbiavo su Lietuvos viešosiomis bibliotekomis vykdant projektą „Bibliotekos pažangai“. 2012–2013 metais surengti susitikimai su 10-ies viešųjų bibliotekų vartotojais, jų metu buvo mokoma gauti LESTO paslaugas per www.manoelektra.lt. Bibliotekininkams vesti mokymai apie šią svetainę, skaitytos paskaitos apie elektros energijos vartojimą. Šių metų rugsėjo mėnesį 14-oje šalies bibliotekų vyks LESTO organizuojami renginiai, supažindinantys klientus su racionaliu elektros energijos vartojimu, patogiu savitarnos svetainės www.manoelektra.lt naudojimu. Vaikai, atvykę į renginį, galės dalyvauti viktorinose ir konkursuose, bendrauti su  edukacinės iniciatyvos „ElektroMagija“ personažais. Tikimasi, kad sėkmingas bendradarbiavimas su LESTO paskatins aktyvesnį verslo domėjimąsi bibliotekomis, naujų partnerysčių kūrimąsi.

Parengė Viktorija Pukėnaitė

Nuotraukos - organizatorių

Į viršų