PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Spalio mėnesį bendrai diskusijai buvo pakviestas Radviliškio rajono meras, seniūnai, Lietuvos nacionalinės bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ atstovai bei Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė kartu su bibliotekos darbuotojomis. Susitikimo tikslas – aptarti vietos bendruomenių problemas, vykdomus projektus, galimus bendrus tikslus ir ateities perspektyvas.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamas projektas „Bibliotekos pažangai 2“ sutelkia visų bibliotekų pajėgumus, padeda stiprinti Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės poreikius ir įtvirtina bibliotekas kaip mediatorius-tarpininkus bei tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę. Įvairios Lietuvos institucijos, matydamos bibliotekų pažangą ir ateities perspektyvas, reiškia didelį norą jungtis į bendras veiklas.
Bibliotekos kaip mediatoriaus ir kultūros židinio vaidmenį susitikime pabrėžė ir Radviliškio meras Darius Brazys: „Mažesniuose miesteliuose, kai uždaromos mokyklos ir kitos viešos įstaigos, bibliotekos tampa dar svarbesnės, buria bendruomenę ir ją ugdo. Aš, kaip meras, matau tame prasmę; finansiškai palaikiau ir ateityje palaikysiu bibliotekas, taip pat ir projekto „Bibliotekos pažangai 2 metu“. Susitikimo metu Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis džiaugėsi ne tik pirmojo projekto „Bibliotekos pažangai“ sėkme, bet ir antrojo projekto galimybe sutelkti visuomenę, panaudojus jau turimus išteklius: „Pirmojo projekto „Bibliotekos pažangai“ metu bibliotekos aprūpintos naujais kompiuteriais, taip pat įdiegtas  interneto ryšys. Tikimės, kad naujojo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ metu bibliotekos, pasitelkusios vietos bendruomenę, tinkamai išnaudos šią, jau turimą, infrastruktūrą“.
Apie būdus, kaip suburti bendruomenę kalbėjo ir Aukštelkų kaimo seniūnė Alma Kubilinskienė: „Tiek mūsų, tiek kitose bendruomenėse vyksta daugybę įdomių projektų, tokių kaip „Maisto ruošimo bei gamybos, kulinarinio paveldo mokymai“, „Aktyvaus poilsio paslaugos verslo modelio sukūrimas“, „Orientacinio žaidimo, nuotykinio ėjimo maršrutų ir programos sukūrimas“, „Profesionalus pirtininkas“ ir kiti. Tačiau visiems šiems projektams labai reikalingas „skėtis“ – subūrimas vienon vieton. Bibliotekos puikiai galėtų imtis to vaidmens, tapdamos tarpininkėmis tarp bendruomenės, verslo, nevyriausybinių organizacijų, vykdydamos tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir partnerystę su kitomis įstaigomis“.
Stiprėjantis viešųjų bibliotekų įvaizdis ir nuolat įgyvendinamos naujos veiklos skatina kitas institucijas jungtis prie bibliotekų įgyvendinamų projektų ir kartu siekti, kad kuo didesnė vietos bendruomenės dalis įsitrauktų į vykdomas veiklas ir diegiamas inovacijas. Vis platesnis įvairių institucijų bendradarbiavimas leidžia labiau suprasti skirtingus gyventojų poreikius, taip sukuriant didesnę erdvę visuomenei tapti aktyvesnei ir kuo labiau įsitraukti į sprendimų priėmimą savo bendruomenėje.

Į viršų