PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Bibliotekos socialiniams pokyčiams 2014: bibliotekos Europos Sąjungos informacijos, mokslo ir kultūros politikoje“ viena pagrindinių konferencijos svečių buvo Ilona Kish, Skaitymo ir rašymo fondo (angl. Reading & Writing Foundation) programų direktorė, kuri savo pranešimu pristatė iniciatyvą „Public Libraries 2020“.I. Kish kartu su Nacionalinės bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ komanda aplankė Birštono miesto savivaldybės viešąją biblioteką, kur susipažino su bibliotekos direktore ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos (toliau LBD) pirmininke Alina Jaskūniene bei Birštono miesto mere Nijole Dirginčiene.

A. Jaskūnienė su kolegėmis Birštone pristatė bibliotekos ir LBD vykdomas veiklas, projektus ir įgyvendinamas iniciatyvas. Viena iš didžiausią susidomėjimą sukėlusių veiklų – biblioterapija. Biblioteka drauge su ŠĮ „Tulpės sanatorija“, sutelkusios dviejų įstaigų darbuotojų biblioterapinius gebėjimus, vykdo šios netradicinės medicinos užsiėmimus kurorte. I. Kish taip pat teiravosi dėl galimybės aktyviau įtraukti draugiją į „Public Libraries 2020“ iniciatyvą. Pasak jos, Europos Sąjungos bibliotekoms labai trūksta stiprių lyderių, kurie, pasibaigus šiai iniciatyvai, koordinuotai tęstų atstovavimą bibliotekoms Europos Parlamente. Šiuo metu svarstoma, ar bus kuriama nauja organizacija, ar stiprinamos jau esamos, pavyzdžiui, Europos bibliotekas jungianti asociacija – EBLIDA (angl. European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), kurios nare LBD dar nėra.

Birštono miesto merė N. Dirginčienė pasidalijo savo darbo patirtimi, pristatė miestą ir bendradarbiavimo patirtį su viešąja biblioteka.

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ vadovas Eugenijus Stratilatovas papasakojo apie vykdomo projekto tikslus ir uždavinių įgyvendinimą, akcentuodamas kuo įvairesnes bibliotekų partnerystes, kurios leidžia geriau suprasti skirtingus gyventojų poreikius, taip sukuriant didesnę erdvę visuomenei tapti aktyvesnei ir labiau įsitraukti į sprendimų priėmimą savo bendruomenėje.

I. Kish atvirai reiškė susižavėjimą Birštono bibliotekos ir LBD indėliu kuriant pozityvią aplinką pagal gyventojų poreikius.

„Public Libraries 2020“ (2014–2016) iniciatyva siekiama atkreipti Europos Sąjungos viršūnių dėmesį, kad viešosios bibliotekos šiandien teikia ne tik su kultūra ir knygomis susijusias paslaugas, ir kad Europos viešųjų bibliotekų potencialas padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, ypač skaitmeninės darbotvarkės, socialinės atskirties ir mokymosi visą gyvenimą srityse, vertinamas nepakankamai. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka aktyviai prisideda prie iniciatyvos. Pernai kartu su Vilija Blinkevičiūte inicijavo Rašytinį pareiškimą (Nr. 0016/2013), kuriuo buvo siekiama atkreipti Europos Komisijos dėmesį į viešųjų bibliotekų sektoriaus plėtojimą, stengtasi parodyti, kaip viešosios bibliotekos prisideda prie ES tikslų įgyvendinimo teikdamos svarbias paslaugas vietos bendruomenėms ir į sunkią padėtį patekusiems asmenims, ypač skaitmeninės įtraukties, socialinės sanglaudos, mokymosi visą gyvenimą ir darbinio užimtumo srityse.

Į viršų