PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Lapkričio 5 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos Respublikos Seime surengė tarptautinę konferenciją „Bibliotekos – socialiniams pokyčiams 2014: bibliotekos Europos Sąjungos informacijos, mokslo ir kultūros politikoje“, kurioje atskleisti bibliotekų veiklos pokyčiai per pirmąjį Lietuvos narystės ES dešimtmetį, analizuojant juos ES informacijos, mokslo ir kultūros politikos prioritetų siekimo kontekste.

Konferencijoje pranešimus skaitė Europos Sąjungos valstybių, šalių kandidačių ir ES partnerių atstovai. Renginys įtrauktas į oficialų LR užsienio reikalų ministerijos nevyriausybinių organizacijų ir socialinių partnerių organizuojamų Lietuvos narystės ES 10-mečio viešinimo susitikimų sąrašą ir iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros ESFA. Šia konferencija taip pat paminėtas LNB 95-mečio jubiliejus.

Konferencijoje, be kitų pranešimų, buvo pasidalyta patirtimi mezgant ir plėtojant partnerystes įvairiems projektams įgyvendinti. Nyderlandų nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius dr. Basas Savenije skaitė pranešimą apie svarbiausias bibliotekos partnerystes įgyvendinant skaitmeninės bibliotekos viziją. Norėdama tapti Nyderlandų informacinės infrastruktūros centru ir kiekvienam suteikti prieigą prie visų šalyje ar apie ją išleistų išteklių, Nacionalinė biblioteka jau keletą metų siekia tapti skaitmenine: skaitmenina spausdintinę kolekciją, atnaujina skaitmeninius išteklius ir integruoja prieigą savo vartotojams. Skaitmeninimui naudojamos valstybinės lėšos, Nyderlandų mokslinių tyrimų organizacija ir Švietimo, kultūros ir mokslo ministerija prisideda skaitmenindamos laikraščius, taip pat ieškoma viešosios ir privačiosios partnerystės galimybių. Vienas iš bendradarbiavimo pavyzdžių – partnerystė su „Google“ („Google books“), į skaitmeninę erdvę perkėlusia per 200 tūkst. knygų, kurių autorių teisės niekam nepriklauso. Biblioteka „Google“ pateikia knygas skaitmeninimui, o įmonė už suteiktas paslaugas gauna skaitmenines jų kopijas. Tiek biblioteka, tiek įmonė gali savo nuožiūra naudoti skaitmenines kopijas, išskyrus platinimą komerciniais tikslais. Specialiai bibliotekos kolekcijai suskaitmeninti užmegzta partnerystė su „ProQuest“. Siekiant papildyti fondą trūkstamais leidiniais, palaikomi ryšiai su juos turinčiomis universitetų bibliotekomis. Bendradarbiaudamos tarpusavyje bibliotekos gali papildyti turimas kolekcijas skaitmeninėmis kopijomis ir sudaryti savo vartotojams prieigą prie įvairesnių leidinių – taip prisidedama prie patogumo užtikrinimo, kad visa reikalinga informacija būtų vienoje vietoje. Šitoks partnerystės modelis leidžia plėsti turimus fondus be didelių investicijų, kurių prireiktų popierinio formato leidiniams įsigyti.

Nyderlandų nacionalinė biblioteka kelia tikslą, kad į skaitmeninės bibliotekos turinio kūrimą įsitrauktų visos viešosios bei švietimo įstaigų bibliotekos ir investuotų į bendrą infrastruktūrą. Siekiama, kad kultūra ir paveldas būtų skleidžiami bendradarbiaujant su partneriais: archyvais, muziejais, institutais, kad duomenys, tekstai, audiovizualinė medžiaga būti integruoti ir prieinami bendrai. Partneriai savo ruožtu turės galimybę diegti paslaugas įvairioms vartotojų grupėms: vaikams, mokslininkams, profesionalams, organizacijoms ir kt. Partnerystė ypatinga tuo, kad naudos iš bendradarbiavimo turi gauti abi pusės. Į tai būtina atkreipti dėmesį ieškant partnerių – ką galima pasiūlyti mainais į suteiktą finansinę ar dalykinę pagalbą. Didžiausias bibliotekų privalumas – platus ir funkcionalus tinklas, kurio galimybėmis gali pasinaudoti dauguma bendrovių, norinčių pasiekti kuo daugiau vartotojų, ypač atokesniuose regionuose.

Britų bibliotekos Europos ir Amerikos kolekcijų centro vadovė Janet Zmroczek pristatė jų organizacijoje įgyvendinamus europinius projektus. Siekdama 2020 m. tapti pasaulio informacinio tinklo centru, Britų biblioteka remiasi kolekcijomis, patirtimi ir partnerystėmis. Viena iš prioritetinių bibliotekos veiklų – skaitmeninimas – įgyvendinama bendradarbiaujant su partneriais, tarp kurių jau minėta „Google“ įmonė (tokiomis pat sąlygomis kaip ir Nyderlandų nacionalinėje bibliotekoje). Ši partnerystė svarbi ne tik dėl knygų perkėlimo į skaitmeninę erdvę, bet ir dėl turinio sklaidos, užtikrinamos per „Google books“ – ji visuomenei teikia ir socialinę, ir ekonominę naudą.

Bendradarbiaudama su pirmaujančiomis Europos kultūros institucijomis, technologijų tiekėjais, atvirų duomenų iniciatoriais, skaitmeninių produktų kūrėjais ir mokslininkais biblioteka turi galimybę pasidalyti gerąja praktika. Pavyzdžiui, dalyvaudama „Europeana“ projekte, Britų biblioteka išplečia auditoriją savo knygoms ir kolekcijoms, o įsitraukusi į „Europeana Sounds“ projektą, gavo prieigą prie turtingos garso ir muzikos kolekcijos ir turi galimybę padvigubinti savo garso įrašų skaičių. „Europeana Sounds“ projekte dalyvauja 24 nariai iš 12 šalių (tarp jų ir Lietuvos įmonė UAB „Dizi“), taip pat bendradarbiaujama su „Internet Archive“, „SoundCloud“, „Spotify“ ir „Historypin“. Šiuo projektu siekiama sukurti duomenų bazę, kurioje ne tik saugoma informacija apie įrašus, bet ir būtų galima jų pasiklausyti, susieti dainas ir formuoti grojaraščius. Įrašų kolekcijos (tradicinė, liaudies muzika, tarmių įrašai, pasakos, gamtos garsai) atspindės įvairių Europos tautų kultūrą, istoriją ir kūrybiškumą. Projekto dalyvių dalijimasis turimais įrašais ir duomenimis atveria platesnes galimybes vartotojams pažinti ne tik savo, bet ir kitų šalių muzikinį paveldą, o patiems dalyviams – tai ne tik turimų kolekcijų turtinimas, bet ir tobulėjimas perimant partnerių patirtį, specialistų kvalifikacijos kėlimas ir pan.

Kitas Janet Zmroczek pristatytas projektas susijęs su Pirmojo pasaulinio karo metų duomenų kaupimu – „Europeana collections 1914–1918“. Minint šio karo pradžios 100-metį siekiama surinkti kuo didesnę kolekciją iš įvairių paveldo institucijų šalyse, kurios jame dalyvavo. Ši informacija aktuali istorija ir šeimos geneologija besidomintiems asmenims, muziejams, meno sričių ir turizmo sektoriaus specialistams. Į šį projektą siekta įtraukti ir visuomenės narius – jie skatinti atvykti į atviras dienas pasidalyti turima informacija arba atsiųsti medalius ir laiškus, menančius Pirmąjį pasaulinį karą. Visa medžiaga buvo suskaitmeninta ir įkelta į teminį portalą bei projekte dalyvaujančių bibliotekų virtualias kolekcijas. Šis projektas ypatingas tuo, kad be aktyvaus visuomenės įsitraukimo jo įgyvenimas būtų neįmanomas. Tai puikus pavyzdys, kaip bendruomenės nariai gali tapti dalykiniais partneriais teikiant informaciją. Aktyvus jų įsitraukimas ne tik leido sukaupti didžiulę teminę kolekciją, bet ir paskatino dalyvius labiau domėtis kitų pateiktais eksponatais. Projekto įgyvendinimas sustiprino priklausymo bendruomenei jausmą.

Trečiasis Britų bibliotekos įgyvendinamas projektas – „Europeana Newspapers“, kurį užbaigus planuojama turėti 8 milijonų suskaitmenintų laikraščių kolekciją. Kadangi dėl trapumo laikraščius sunku išlaikyti, pranešėjos teigimu, labai svarbu ir naudinga juo suskaitmeninti: kaip šaltinis seni laikraščiai naudingi akademinei visuomenei, narpliojant giminės istoriją, taip pat juose nemažai kultūrinio turinio, nes didelė dalis rašytojų savo kūrybą pradėjo spausdinti būtent laikraščiuose. Skaitmeninant laikraščius buvo bendradarbiaujama su gilias tradicijas turinčia šeimos leidybos įmone „DC Thomson“, o biblioteka atliko patariamąjį ir sklaidos vaidmenį.

Paskutinis Britų bibliotekos atstovės pristatytas projektas susijęs su Europos šalių literatūros kūriniais. Kadangi Jungtinėje Karalystėje ne anglų kalba parašyta literatūra sudaro tik 4 proc., eilinis vartotojas neturi galimybės susipažinti su puikiais Europos šalių kūriniais ir kultūra. Todėl Britų biblioteka nuo 2009 m. gegužės mėn. rengia „Europos Literatūros naktis“, į kurias pasikviečia 6–8 konkurso būdu atrinktus užsienio šalių autorius (2010 m. viena iš renginio viešnių buvo lietuvių prozininkė, eseistė Giedra Radvilavičiūtė). Šis projektas pritraukia labai daug partnerių: renginį finansuoja EUNIC (Europos kultūros institucijas vienijantis tinklas, skatinantis jų tarpusavio bendradarbiavimą), taip pat prisideda įvairios kultūros institucijos, Europos Komisijos atstovybė Jungtinėje Karalystėje, Atvirasis universitetas ir kt.

Labai svarbu pabrėžti, kad Janet Zmroczek apibendrinta partnerysčių ir europinių projektų nauda yra universali ir būdinga visoms bendradarbiavimo iniciatyvoms: suteikia galimybę kartu su partneriais siekti tikslų, kurie vieniems būtų nepasiekiami; padeda naujais būdais įtraukti žmones į kultūrinį gyvenimą, skatina naudotis kultūriniu paveldu dirbant, mokantis ar pramogaujant; suteikia galimybę dirbti su pirmaujančiais skirtingų sektorių specialistais ir pasisemti iš jų patirties, dalyvauti kuriant naujas paslaugas ir standartus.

„Kaip bendruomenė mes esame daug galingesni nei atskirų dalių visuma“, – šia fraze užbaigtas pranešimas atspindi nepaneigiamą įvairių partnerysčių naudą, ypač kultūros paveldo saugojimo ir sklaidos srityje.

Į viršų