PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Vilkaviškio viešoji biblioteka įsijungė į projekto „Bibliotekos pažangai 2“ paskelbtą iniciatyvą „Atrask vaikystės biblioteką“  ir vasario 10 dieną įvyko susitikimas su  Globėju - Krašto apsaugos ministru Juozu Oleku, kuris mielai sutiko prisiimti šį įsipareigojimą, dalintis prasminga patirtimi, per drauge inicijuojamas, kultūrines veiklas sutartinai dirbti Vilkaviškio krašto žmonių gerovei.

Prisiimdamas atsakomybę, tapus bibliotekos Globėju, pasidžiaugė bibliotekos nuveiktais darbais, akcentavo ne patalpų išorinį spindesį, bet žmones, jų santykius, iniciatyvas, pritarė jog svarbu, kad rajono bibliotekos įvairiomis veiklomis stiprina bendruomeniškumą, dalyvauja projektinėse veiklose, skatina bendravimą tarp kartų, kad ypatingas dėmesys skiriamas darbui su vaikais, jaunimu, skatinant skaitymą, vykdant įvairias edukacines programas, akcijas.      

Ministras pasidalino prisiminimais, patikino, kad jo ryšiai su Vilkaviškiu yra labai stiprūs ir niekada nebuvo nutrūkę. Šį miestą jis  laiko savo tėviške, ne gimtine, nes gimti likimas lėmė Krasnojarsko krašte, kur buvo ištremti  tėvai. Jiems grįžus į Vilkaviškį, čia augo, mokėsi Salomėjos Nėries vardo vidurinėje mokykloje, ją baigęs išvyko studijuoti į Kauną. Iš Vilkaviškio krašto kilę jo tėvai, seneliai, žmona, ir nors jau labai seniai gyvena Vilniuje, tačiau Vilkaviškyje lankosi dažnai, visa didelė šeima kasmet, tradiciškai, daugiau, kaip 40 metų,  susirenka švęsti Šv. Velykų būtent čia. Prasminga sąsaja - pastate, kuriame įsikūrusi biblioteka, anksčiau veikusioje „Žiburio“ gimnazijoje mokėsi ministro tėtis, o vėliau šiose patalpose veikė vaikų darželis, kurį lankė Juozas Olekas.  

Globėjas nuoširdžiai kalbėjo apie ryšį su knyga, kuri nuo vaikystės šeimoje buvo ir yra didžiausia vertybė. Tėvelio surinktus laikraščių ir žurnalų komplektus saugoja iki šiol. Globėjas bibliotekos skaitytojams padovanojo knygų, tarp  jų - šeimos ir giminės prisiminimų, išgyvenimų tremtyje  knygos: „Mažasis Ungutas. Išblaškyti ir sujungti likimai“, kurios vienas iš sudarytojų yra J. Olekas. Naujosios technologijos nepakeitė požiūrio  - jis mieliau skaitymui renkasi tradicines - spausdintas knygas, bet pasidžiaugė, kad bibliotekoje įdiegtos šiuolaikinės technologijos. Ministras tapo mūsų bibliotekos skaitytoju.

Susitikimo metu aptarėme bendradarbiavimo galimybes, tikimės, kad nuoširdus bendravimas bus prasmingas ir tęsis ne vienerius metus. Juozas Olekas patikino, kad prisidės prie šios gražios iniciatyvos „Atrask vaikystės biblioteką“ tolimesnio plėtojimo, jausdamas  didžiulę pagarbą Vilkaviškio kraštui, jo žmonėms.

Į viršų