PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Tuoj pat po Velykų, balandžio 7 dieną, Biržų miesto vaikai dovanų gavo smagų koncertą „Vaikų kambarys“ (pagal V. Palčinskaitės eiles). Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos globėja  aktorė Dalia Mikoliūnaitė į savo vaikystės biblioteką atvyko su visa „Teatriuko“ aktorių trupe ir pamalonino mažuosius kraštiečius naujausiu koncertu.

O 2014 metų geriausiems skaitytojams vaikams Radvilei Švilponytei, Rokui Jakučiui ir Ąžuolui Gasiūnui buvo didelė garbė apdovanojimus gauti iš aktorės Dalios rankų. Visi susirinkę į Vaikų kambarį džiaugėsi galėdami kartu dainuoti, kurti vaidybinius epizodus, išmoko dainelę paversti mažu spektakliuku ir ...  susitarė dar kartą susitikti vasarai atėjus.

Po koncerto, pagal iniciatyvą „Atrask vaikystės biblioteką“, vyko globėjos Dalios Mikoliūnaitės ir bibliotekos kolektyvo pirmasis susitikimas, nes iki šiol buvo bendrauta tik telefonu ar internetu. Bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė supažindino globėją su dabartine bibliotekos struktūra, uždaviniais ir vykdoma veikla. Aktorė D. Mikoliūnaitė pasidalino prisiminimais apie vaikystę, papasakojo „Teatriuko“ istoriją, pristatė turimą repertuarą, domėjosi mūsų bibliotekos ateities vizija ir galimybėmis bendradarbiauti.

Į diskusiją įsijungusi Kučgalio padalinio vyr. bibliotekininkė Dalia Motiejūnienė gyrė „Teatriuko“ kompaktinį diską „Piemenėliu išdaigos“, padėjusį su vietos vaikais ir jaunimu pastatyti spektakliuką. Aktorė tuoj pat pažadėjo bibliotekininkams padovanoti daugiau kompaktinių diskų su parengtomis „Teatriuko“ programomis. Vaikų skyriaus vedėja Danutė Medinienė aktorei turėjo daugybę klausimų apie edukacinį vaikų ugdymą, apie žaidybinį skaitymo skatinimą, apie teatro įtaką vaiko tobulėjimui. Pokalbis buvo įdomus ir naudingas, iniciatyvos dėka prasidėjęs bendradarbiavimas – perspektyvus.

Į viršų