PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Šiandien prasidedanti 15-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė truks iki balandžio 29 dienos. Lietuvos bibliotekose vyks įvairaus pobūdžio renginiai, kuriuose bibliotekų darbuotojai ir bendruomenių nariai galės ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir įgyti žinių. Jubiliejinės bibliotekų savaitės tema – „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“.

Bibliotekos šiandien yra daugiau nei knygų išdavimo vieta. Turėdamos išplėtotą tinklą, naudodamos pažangias technologijas ir ugdydamos darbuotojų kompetencijas, jos yra bendruomenių kultūros ir švietimo centrai bei inovacijų lyderiai, reikšmingai prisidedantys kuriant darnią, kūrybingą ir žinančią visuomenę. Pabrėždama reikšmingą bibliotekų vaidmenį ugdant visuomenę, Tarptautinė bibliotekų ir institucijų federacija (IFLA) 2014 m. vasarą priėmė Liono deklaraciją dėl teisės į informaciją ir vystymąsi, kurioje patvirtinamas bibliotekų įsipareigojimas užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę į prieigą prie informacijos, naudojimą ir dalijimąsi ja.

Jubiliejinės bibliotekų savaitės tikslas – remiantis Liono deklaracija parodyti bibliotekų vaidmenį mažinant informacinę atskirtį, ugdant informacinio raštingumo gebėjimus, padedančius rasti patikimus duomenis ir gauti kokybiškas paslaugas. Savaitės metu bibliotekose vyks išskirtiniai renginiai: skaitymai, knygų pristatymai, filmų peržiūros, susitikimai, įvairūs renginiai, skirti ugdyti informacinį raštingumą, skatinti bendruomenes įsitraukti į sprendimų priėmimą, skleisti e. valdžios paslaugas. Didelis dėmesys bus skiriamas socialiai jautrioms visuomenės grupėms, turinčioms ribotą prieigą prie informacijos: specialiųjų poreikių, senyvo amžiaus asmenims. Į bibliotekas atvyks teisės, informacijos saugumo ir etikos specialistai, kurie pasakos apie aktualias informacijos cenzūros, informacijos propagandos ir informacinių karų problemas.

Nacionalinę bibliotekų savaitę užbaigs tarptautinė konferencija „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“ (angl. “Library: information, data and knowledge for everyone”), kurią pagerbs ypatingas svečias – IFLA prezidentė S. Sipila. Pranešimus skaitys mokslo ir politikos atstovai, profesionalūs bibliotekų praktikai, komunikacijos ir informacijos specialistai.

Kviečiame aktyviai įsitraukti į 15-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės rengininius. Renginių programas rasite bibliotekų interneto svetainėse.


Parengta pagal:
http://www.lnb.lt/naujienos/2223-nacionaline-lietuvos-biblioteku-savaite-lietuvos-nacionalineje-martyno-mazvydo-bibliotekoje  
http://www.lbd.lt/?p=5253 

Į viršų