PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI


Balandžio 23-osios vidurdienį Radviliškio viešojoje bibliotekoje (VB), kaip ir visoje Lietuvoje, buvo atidaryta 15-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė, kurios šūkis – „Biblioteka: informacija ir žinios kiekvienam!“ Sveikinimo žodį tarė Radviliškio rajono savivaldybės vicemeras Kazimieras Augulis, Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, l. e. direktoriaus pareigas Vida Marcinkienė. Atidarymo metu skambėjo Vaižganto gimnazijos moksleivių muzikos grupės „Endless Desire“, vadovaujamos muzikos mokytojo Tomo Kanapinsko, atliekami kūriniai.

Tą pačią dieną VB Žaislotekoje surengta popietė, skirta rašytojos, aktorės ir režisierės, lėlių teatro „Žalia varna“ vadovės Aurelijos Čeredaitės gimtadieniui.
Vaikai sužinojo, kad ši autorė vaikus ir jų tėvelius daugiau nei 20 metų džiugina spektakliais, teatralizuotais knygų pristatymais. Režisierė kuria teatrą iš, atrodo, paprastų dalykų: medinių šaukštų, kempinėlių, šluotų, plastikinių butelių, popieriaus ir kt. Popietės dalyviams pristatytos A. Čeredaitės knygos „Eželio Kalėdos“, „Tinginė ragana“ ir „Peliukas Antanas“. Skaitytos ir aptartos ištraukos iš tų kūrinių. Vaikai vaišinosi limonadu, saldainiais ir sausainiais, tad įsivaizduota, kad kartu su rašytoja švenčiama jos gimimo diena. Palinkėta, kad „Žalia varna“ kada nors įkištų savo snapą ir į Radviliškį...
Pirmoji Nacionalinės bibliotekų savaitės diena buvo paskirta vyriausiems bibliotekos skaitytojams – senjorams. Jie pamatė nuotaikingą Kutiškių senjorų teatro spektaklį „Šalaputris“ pagal Juozo Gurauskio pjesę. Senjorams, jų pageidavimu, parodyti ir režisierės Janinos Lapinskaitės dokumentiniai filmai „Iš elfų gyvenimo“ ir „Venera su katinu“ iš VB fonotekos fondo.
Balandžio 27-ąją VB pakvietė į išskirtinį renginį – Nikolajaus Rericho poezijos knygos „Morijos gėlės“ vertimo į lietuvių kalbą pristatymą.
Renginį pradėjo Tibeto varpo garsas, įvedęs dalyvius į pirmą kartą lietuvių kalba suskambusią garsaus dailininko, mąstytojo, mokslininko, keliautojo Nikolajaus Rericho poeziją. Knygą „Morijos gėlės“ į lietuvių kalbą išvertė poetė Vilija Žalienė iš Vilkaviškio.
Viešnia subūrė visą renginio talkininkų komandą. Muzikos ir poezijos šventėje N. Rericho eiles skaitė Ligita ir Mindaugas Norvilos iš Šiaulių, birbyne grojo Tomas Kanapinskas, Radviliškio muzikos mokyklos mokytojas, senosiomis kanklėmis – Simona Mickutė, Šiaulių Gegužių progimnazijos ketvirtokė, eiles skaitė ir lietuvių liaudies dainas dainavo etnomuzikologė, Viešosios bibliotekos renginių organizatorė Vilma Merkytė. Renginio pabaigoje visiems dalyviams padėkojo, gėlių ir atminimo dovanų įteikė Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, l. e. direktoriaus pareigas Vida Marcinkienė.
Knyga „Morijos gėlės“, pirmą kartą išleista Berlyne 1921 m., buvo skirta badaujantiems Rusijoje. Pagrindinis N. Rericho lyrikos leitmotyvas – dvasinis ieškojimas, dialogas su Mokytoju ir su pačiu savimi. Jaučiamas ir gyvas sąskambis su Rabindranato Tagorės poezijos rinkiniu „Gitandžali“ („Aukojimo giesmės“). N. Rericho poezija kaip ir Rytų filosofija paliečia ne tik minties sferą, bet ir praktiką – būtinas teisingas veikimas, kad galėtume pažinti save, kad galėtume pažinti aukštesnę tikrovę.
Balandžio 29 d. VB Informacijos-kraštotyros skyriuje surengta informacinė pamoka moksleiviams „Kai Google nepadeda, padės Biblioteka“. Ją vedė bibliotekos darbuotojos Virginija Simaitienė ir Nijolė Stankuvienė. Pamokoje dalyvavo Radviliškio Gražinos mokyklos 7c klasės mokiniai su mokytoja Ala Beliajeva.
Bibliotekos atstovės moksleiviams papasakojo apie LIBIS skaitytojo pažymėjimą, naudojimosi juo ne tik mūsų miesto bibliotekoje, bet ir visos  Lietuvos  viešosiose bibliotekose galimybes. Atėjusieji susipažino su pagrindinėmis elektroninėmis bibliotekos paslaugomis: knygos užsakymu, rezervavimu, skolinimo termino pratęsimu. Vyko ir praktiniai užsiėmimai: mokyta  prisijungti prie Radviliškio bibliotekos elektroninio katalogo, prisijungus bandyta surasti bei užsisakyti norimą knygą. Pamokoje pademonstruota elektroninė knygų  skaityklė,  paaiškinta, kaip ja naudotis, kaip  į ją įrašyti bei joje skaityti knygas. Mokiniai Skaitytojų aptarnavimo skyriuje
apžiūrėjo knygų išdavimo savitarnos aparatą, kuris padeda knygas iš bibliotekos pasiimti pačiam.
Beinoravos bibliotekoje tomis dienomis įvyko meninio skaitymo konkursas „Baltas paukštis gieda tau, gimtine“. Į renginį susirinko gausus būrys jaunųjų knygos bičiulių. Konkurso dalyviai skaitė ne tik eiles, bet ir prozos kūrinius. Skaitovų pasirodymus vertino komisija, kurią sudarė Beinoravos bendruomenės pirmininkas Jonas Vilčiauskas, beinoravietės, bibliotekos skaitytojos, nuolatinės renginių rėmėjos, pagalbininkės Ilona Šukienė ir Radasta Bieliūnienė. Skaitovai vertinti dviejose amžiaus grupėse: 0–3 ir 4–7 klasių. Nugalėtojai buvo apdovanoti vertingais prizais. Visiems įteiktos atminimo dovanėlės.
Sidabravo filialo bibliotekininkė Nijolė Snockienė Nacionalinės bibliotekų savaitės proga į vakaro šventę sukvietė neabejingus poezijai, dainai, prozai. Atvyko „Jonvabalio“ klubo narė, literatė Rita Japkevičienė,  Rima Lukoševičiūtė – Beinoravos filialo vyresnioji bibliotekininkė, kiti. Buvo pagerbti aktyviausi skaitytojai Aleksas ir Janina Astrauskai – garbaus amžiaus senjorai,  vis dar atskubantys į biblioteką pasisemti žinių. Aleksas – knygnešys, nešantis spaudinius į namus savo neįgaliai žmonai Janinai, kuri prieš daugelį metų dirbo bibliotekoje.
Vakaro šventinėje programoje dalyvavo Beinoravos moterų ansamblis, vadovaujamas Emilijos Bieliūnienės. Mažasis akordeonistas iš Panevėžio Tautvydas Šukys šventės dalyvius nustebino muzikiniais ir deklamavimo gabumais. Linksmino mažoji kapela, vadovaujama Jolantos Černiauskienės. Armonika pagrojo Vidmantas Baltrūnas. Bibliotekoje eksponuoti Jadvygos Pranauskienės naujausi rankdarbiai.
Į Pakalniškių kaimo biblioteką buvo pakviesti Pakalniškių pagrindinės mokyklos 1–2 klasių mokiniai su mokytoja Ramute Malatokiene. Vaikai supažindinti su atsinaujinusia biblioteka, jos taisyklėmis, apžiūrėjo šiuo metu čia veikiančią parodą „Lietuvos kunigaikščiai“.
Baisogalos miestelio bibliotekoje Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai sukvietė mažesniuosius lankytojus į literatūrinę valandėlę „Alma Karosaitė – skambios poezijos kūrėja“, o vyresniuosius – į popietę, kurioje jie, aptarę interneto naudą ir jo pavojus, žaidė kompiuterinį lavinimo žaidimą, skirtą taisyklingiau išmokti lietuvių kalbos rašybą.
Šeduvoje vyko popietė „Buvimas su knyga – tyli prabanga, prieinama visiems“. Popietėje dalyvavo Šeduvos bibliotekos skaitytojai, gimnazijos mokiniai, mokytojos. Atėjusieji  dalijosi mintimis apie savo pirmąsias perskaitytas knygas, jų paliktus įspūdžius. Savaitės metu paskelbta akcija „Laiškas knygai“. Skaitytojai buvo pakviesti parašyti savo mintis apie knygą ir skaitymą.
Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos aktų salėje įvyko renginys „Mano vaikystės knyga“. Gimnazijos bei kaimo filialo  bibliotekininkės Danutė Dauknienė ir Virginija Urbonavičienė į šį renginį pakvietė pradinių klasių mokinius bei jų mokytojus. Dalyvavo ir svečiai – gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Sigita Šegždienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Audra Indrėkienė, anglų kalbos mokytoja Inga Buivienė. Mokiniams buvo akcentuota knygos reikšmė, jos kelias nuo senovėje išrasto rašto iki šių dienų elektroninių knygų. Surengta viktorina „Aš skaitau ir viską žinau“, kurioje mokiniai aktyviai dalyvavo. Klausimai parengti iš vaikų mėgstamų, skaitomų knygelių.

Į viršų