PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Iniciatyva „Atrask vaikystės biblioteką“ – vykusi idėja. Bibliotekų globėjai, kurie yra žinomi ir daug savo profesinėje veikloje pasiekę žmonės atvėrė kur kas didesnes galimybes bibliotekoms, pagyvino jų veiklą, praplėtė paslaugų ribas, pakėlė jų prestižą bendruomenėse.

Birželio 18 dieną Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje, pagal VU bibliotekos projektą „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“, vyko parodos „Biržų krašto istorija Vilniaus universiteto bibliotekos dokumentuose“ pristatymas. Kad iš nedaugelio Lietuvos vietovių šis įdomus projektas aplankytų Biržus – mūsų bibliotekos globėjo Dr. Vinco Grigo rūpestis. Nuoširdus ačiū jam už tai.

Biržiečiai turėjo unikalią galimybę pamatyti net XVI a. ir vėlesnių laikų dokumentus vienaip ar kitaip susijusius su Biržų krašto istorija. Tai ir Kristupo Radvilos Perkūno laiškai, Jonušo Radvilos laiškai, laiškai Boguslavui Radvilai apie mokesčių surinkimą kunigaikščio valdose bei Biržų pilies statybos reikalus, ir Biržų dvaro tarnybininkų malonės prašymai. Į parodą buvo atvežta keletas grafo Mykolo Tiškevičiaus laiškų, kai kurie eksponatai susiję su Biržų krašto šviesuoliais Jurgiu Bieliniu, Stanislovu Dagiliu, Alfonsu Petruliu, Baliu Sruoga, Kaziu Binkiu, Vladu Stanka. Parodos lankytojus labai domino grafikos darbai, kuriuose pavaizduoti ne tik Biržų pilies griuvėsiai, bet ir archeologiniai radiniai.

Parodos pristatyme dalyvavusiems rajono merui Valdemarui Valkiūnui, vicemerei Irutei Varzienei, bendruomenės atstovams, muziejininkams, kraštotyrininkams, bibliotekininkams, žiniasklaidos darbuotojams buvo įdomu ir naudinga išgirsti visą eilę informatyvių, profesionaliai parengtų pranešimų: „Vilniaus universiteto bibliotekai – 445“ (Irena Krivienė, VU bibliotekos generalinė direktorė), „Biržų krašto praeitis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiuose ir leidiniuose“ (Paulius Bagočiūnas, VU bibliotekos Rankraščių skyriaus bibliotekininkas), „Žiniasklaidos ir informacijos raštingumas: bibliotekininko egzistencinis nerimas susidūrus su Z karta“ (Dr. Vincas Grigas, VU bibliotekos Vartotojų aptarnavimo vedėjas), „Slaptasis Biržų miestiečių archyvas“ (Edita Lansbergienė, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus pavaduotoja). Į parodos lankytojų klausimus išsamiai atsakė viešnios iš VU bibliotekos, tai Dr. Inga Liepaitė, Rankraščių skyriaus vedėja ir Virginija Galvanauskaitė, Retų spaudinių skyriaus vedėja.

Džiaugiamės turėdami tokį atsakingą globėją kaip Dr. Vincas Grigas, kuris pirmąjį savo vizitą į vaikystės biblioteką pavertė prasminga švente visiems biržiečiams.

Pokalbis su Biržų miesto globėju iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mini-studijos: https://youtu.be/8137S0cwkPQ

 [pokalbis nuo 16:40 min]

 

 

Į viršų