PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Rugpjūčio 15–21 dienomis Keiptaune, Pietų Afrikos Respublikoje, vyko 81-oji Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) generalinė konferencija ir asamblėja tema „Dinamiškos bibliotekos: prieinamumas, plėtra ir transformacijos“ („Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation“). Jos metu daug dėmesio skirta technologijoms ir jų taikymui transformuojant bibliotekas bei adaptuojant jų paslaugas, bibliotekų pastatus ir jų erdves darant patrauklius ir funkcionalius, buvo apžvelgti nauji iššūkiai bei galimi jų sprendimo būdai. Sesijų metu aptarta ir daug kitų pasaulio bibliotekininkams aktualių temų.

Rugpjūčio 15–17 dienomis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. R. Gudauskas dalyvavo IFLA Vadybos ir rinkodaros (Management and Marketing) komiteto posėdžiuose, kaip naujai išrinktas šio komiteto narys. Taip pat konferencijos metu jis buvo išrinktas į Genealogijos ir vietinės istorijos (Genealogy and local history) komitetą, kurio tikslas stiprinti šalies ar vietovės kultūrinį identitetą.

Rugpjūčio 18 dieną Keiptaune taip pat įvyko Pasaulio nacionalinių bibliotekų direktorių konferencijos (CDNL) metinis posėdis, kurio tema buvo „Kaip nacionalinės bibliotekos pasieks sėkmę įgyvendindamos skaitmenines strategijas“ („How the National Libraries will succeed with their Digital strategies“). Posėdžio metu prof. R. Gudauskas, kaip ekspertų grupės vadovas, skaitė pranešimą, apibendrinantį pasaulio nacionalinių bibliotekų vadovų renginį, ir pristatė 2017 m. CDNL konferencijos temą „Didieji duomenys ir nacionalinės bibliotekos“ („Big data and National libraries“). Preliminariai tema buvo aprobuota.

Generalinės asamblėjos ir konferencijos metu įvyko Ex Libris susitikimas su pasaulio nacionalinių bibliotekų vadovais, kuriame pristatyti naujausi informaciniai sprendimai bibliotekoms bei jų pritaikymas kasdieniame bibliotekų darbe.

81-ojoje IFLA konferencijoje dalyvavo ir Nacionalinės bibliotekos Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro direktorė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos vicepirmininkė Jolita Steponaitienė. Ji šiais metais buvo išrinkta į IFLA Komplektavimo ir kolekcijų vystymo nuolatinį komitetą (Acquisition & Collection Development Standing Committee), todėl dalyvavo jo posėdžiuose, kuriuose buvo planuojamas naujų rekomendacinių dokumentų, tokių kaip E. knygų komplektavimo gairės, Dovanų priėmimo ir vertinimo gairės, revizijos parengimas, aptartas bibliotekų skaitmeninamų dokumentų, kaip bibliotekų fondo dalies, vertinimas.

Be to, įvyko susitikimas su Lietuvos Respublikos garbės konsulu Keiptaune Paul R. Berman. Susitikimo metu buvo aptartos tarpkultūrinio bendradarbiavimo perspektyvos ir kiti aktualūs klausimai bei problemos. Vizito metu Lietuvos Respublikos garbės konsului Keiptaune buvo padovanoti LNB leidiniai („Lietuvos knygos hebrajų kalba, 1759–1900“ bei tarpukario Lietuvos žydų atlikėjų įrašų, saugomų Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos fonduose, kompaktinis diskas). Tokie pat leidiniai padovanoti ir Keiptauno žydų muziejui.

Parengta pagal: http://www.lnb.lt/naujienos/2437-keiptaune-ivyko-81-oji-ifla-generaline-konferencija

Į viršų