PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Europos fondo įsteigtas internetinis portalas Europeana, kuris veikia kaip sąsaja su milijonais Europoje suskaitmenintų kultūros objektų (knygų, paveikslų, filmų, muziejų eksponatų bei archyvinių įrašų) skatina Europos bendruomenę pažinti, naudoti ir dalintis kultūriniu žemyno paveldu. Siekiant šio tikslo, Europeana bendradarbiavo su Europos Sąjungos šalimis narėmis, politikos formuotojais, ES Tarybai pirmininkaujančiomis šalimis bei ekspertais. Bendro darbo metu buvo suformuotos rekomendacijos apie tai, kaip naudoti Europos kultūrinį paveldą keturiuose sektoriuose: tyrimų, švietimo, kūrybinių industrijų ir turizmo.

Susitikimų ir diskusijų metu gimusios idėjos ir rekomendacijos yra pateiktos Baltojoje knygoje „Transformuoti pasaulį per kultūrą: tolesni žingsniai siekiant didinti suskaitmeninto kultūrinio paveldo naudojimą tyrimams, švietimui, turizmui bei kūrybinėms industrijoms“ (ang. Transforming the world with culture: Next steps on increasing the use of digital cultural heritage in research, education, tourism and the creative industries). Prie rekomendacijų kūrimo prisidėjo ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius prof. Renaldas Gudauskas. Per bendradarbiavimą su tyrimų, švietimo, turizmo ir kūrybinių industrijų atstovais Euroepana siekia sutelkti žinias, patirtį bei įtaką, reikalingus remti kultūros institucijų veiklą Europoje bei informuoti visuomenę apie tai, kokią reikšmę suskaitmeninto kultūrinio paveldo prieinamumo ir kokybės gerinimas gali turėti minėtų keturių sektorių veiklai.

Baltąją knygą atsisųsti galite čia

Į viršų