PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filialas lapkričio 18 d. pakvietė Viekšnių gimnazijos 4b klasės moksleivius ir jų mokytoją Violetą Gurskienę į netradicinę muzikos pamoką „Kas yra muzika“.

Renginio organizatorė Sniegina Chriščinavičienė moksleivius informavo, jog Viekšnių filialas dalyvauja Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekte „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“. Atlikus Viekšniuose esančių švietimo bei kitų įstaigų ir organizacijų atstovų apklausą, paaiškėjo, kad jie norėtų modernesnės bibliotekos. Iš projekto lėšų įsigijus demonstracinę įrangą, atsirado galimybė ne tik organizuoti patrauklesnius renginius, bet ir vesti netradicines pamokas moksleiviams. Ši pamoka – tai viena iš projekto veiklų.

Bibliotekoje vesti netradicinę muzikos pamoką „Kas yra muzika“ buvo pakviesta Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos muzikos pedagogė Odeta Dargienė.

Mokytoja dėstomą medžiagą pateikė skaidrėse. Moksleiviai sužinojo, kad muzika yra dar viena kalba ir tie, kurie mokosi muzikos, mokosi dar vienos kalbos. Pateikdama įvairiausius pavyzdžius, mokytoja aiškino, kas yra muzika, kaip ją galima pajusti, kur galima išgirsti, kiek ji trunka, kas yra muzikinis tekstas, iš kokių ženklų jis sudarytas, kuo ypatingi šie ženklai, ką sužinome mokėdami juos skaityti, kokios muzikos išraiškos priemonės, kaip pakeičiame muzikinį registrą, kas yra tempas, dinamika, kokie pagrindiniai dinamikos atspalviai, kas yra garso tembras ir kt. Tam, kad moksleiviai geriau įsisavintų dėstomą dalyką, mokytoja tarp pasakojimų pateikdavo užduotis, kurias kvietė atlikti visiems kartu. Užduotys padėjo moksleiviams suvokti, kas muzikoje yra nuotaika, charakteris ir kaip juos galima parodyti.

Moksleiviai gavo daug žinių, kurios galbūt paskatins ne vieną apsilankyti Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykloje. Čia galima išmokti muzikos kalbos ir rašto, kurie labai reikalingi ne tik atlikėjui, bet ir išprususiam klausytojui, norinčiam suprasti, ar tikrai girdi tai, ko klausosi.

Pamokos pabaigoje aplankyta profesorių Mykolo, Vaclovo ir Viktoro memorialinė ekspozicija, bibliotekoje apžvelgtos naujai gautos knygos.

Sniegina Chriščinavičienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filialo bibliotekininkė

Į viršų