PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

2015 metų lapkričio 20 dieną Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre vyko konferencija ,,Žmogaus šviesa ir istorinės atminties tiesa“, skirta didžiausio Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialo – Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos 90-ies metų ir Vytauto Vitkausko – lietuvių kalbininko, vieno iš akademinio ,,Lietuvių kalbos žodyno“ autoriaus, profesoriaus, kuršėniškio, kurio vardas 2012 m. suteiktas bibliotekai, 80-ies metų sukakčiai paminėti. Pagrindiniai konferencijos tikslai – atgaivinti iškilių Kuršėnų žmonių ir bibliotekos istoriją, supažindinti su šių dienų veikla, puoselėti kultūros ir lituanistikos paveldo saugojimą ir sklaidą. Konferencija, ekslibriso konkursas, paroda, knygos išleidimas – tai Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomo projekto ,,Kuršėnų biblioteka – lituanistikos atminties ir sklaidos vieta“ veiklos, kurį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Į konferenciją atvyko garbūs svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo narė, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos globėja Rima Baškienė, Lietuvos Respublikos kultūros ministro Šarūno Biručio patarėja Danguolė Martinkienė, Kultūros mecenatas, rajono savivaldybės tarybos narys Ramūnas Karbauskis, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ingrida Venciuvienė, Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariai, Kuršėnų miesto seniūnijos atstovai, kultūros darbuotojai, literatai, bibliotekininkai, kalbininko profesoriaus, humanitarinių mokslų daktaro Vytauto Vitkausko artimieji, bibliotekos lankytojai.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja Ekaterina Prakapene pranešime „Bibliotekų raida, dabartis ir perspektyvos“ vaizdžiai pateikė daugybę gražių Lietuvos ir užsienio inovatyvių bibliotekų pavyzdžių. Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos istoriją, veiklos sritis ir perspektyvas apžvelgė bibliotekos vedėja Joneta Filinskė.

Turiningą ir istoriškai reikšmingą parodą, „Kuršėnų biblioteka – lituanistikos atminties ir sklaidos vieta“ pristatė Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausias bibliotekininkas projektinei ir edukacinei veiklai Almantas Šlivinskas. Dvylikos stendų parodoje – Kuršėnų bibliotekos raida nuo pat įkūrimo 1925 m. iki šių dienų ir svarbiausi kuršėniškio kalbininko, profesoriaus Vytauto Antano Vitkausko gyvenimo ir veiklos momentai.

Ekslibriso sukūrimo konkurso-parodos, skirtos Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos 90-ies metų jubiliejui, darbų vertinimo komisijos narė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos meno ir muzikos skyriaus vedėja Laima Naujokienė, apžvelgė 18 autorių parodai pateiktus 53 darbus ir paskelbė konkurso nugalėtojus. Pirmoji vieta ir 50-ies eurų premija paskirta šiaulietei grafikei Lolitai Putramentienei (Brazai), antroji – Rasai Prišmontienei, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos mokytojai, trečioji – Kuršėnų meno mokyklos moksleivei Ugnei Zaveckaitei. Nominantams įteiktos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Ingridos Klupšaitės padėkos. Paskatinamaisiais prizais apdovanoti: dailininkas iš Utenos Klemensas Kupriūnas, šiaulietė dailininkė Vaiva Kovieraitė ir Rimvydas Gedvilas.

Didžiuojamės ir džiaugiamės išleista istoriko Jono Kiriliausko knyga ,,Kuršėnų bibliotekos istorija (Knygos. Žmonės. Laikas)“. Knygą pristatė jos autorius Jonas Kiriliauskas ir leidyklos ,,Šiaurės Lietuva“ vadovas Stasys Tumėnas. Autorius pažymėjo, kad rašydamas knygą svarbiausią dėmesį skyrė istoriniams faktams, kultūros ir švietimo sklaidai Šiaurės Žemaitijos regione, apžvelgdamas visų su knyga susijusių įstaigų veiklą Kuršėnų krašte, paminėdamas knygą mylinčius žmones.
Renginio vedėja, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytoja, Vita Šventickienė perskaitė kraštiečio poeto Vacio Reimerio sveikinimą Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos darbuotojoms ir gimtojo miesto knygos bičiuliams, minint gražią sukaktį.

Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos kolektyvą sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narė, bibliotekos globėja Rima Baškienė. Kultūros mecenatas, rajono savivaldybės tarybos narysRamūnas Karbauskis įteikė netikėtą ir netradicinę dovaną – paskelbė, kad Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekai dovanoja buvusios universalinės parduotuvės pastatą. Nuoširdžius sveikinimo žodžius tarė rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis. Lietuvos Respublikos kultūros ministro Šarūno Biručio padėką – už svarų indėlį į Lietuvos bibliotekininkystės raidą, ilgametę aktyvią edukacinę veiklą, Kuršėnų krašto tradicijų puoselėjimą ir bibliotekos 90 metų jubiliejaus proga bibliotekos kolektyvui ir bibliotekininkėms Vidai Ragauskienei bei Janinai Spulginienei įteikė ministro patarėja Danguolė Martinkienė. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus bibliotekos kolektyvui įteikė Šiaulių rajono savivaldybės mero Antano Bezaro padėką. Tomas Vaitkus dėkojo už nuoširdų ir atsakingą bibliotekinį darbą ir kūrybines iniciatyvas ir įteikė padėkas Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos darbuotojoms: Linai Bartkevičienei, Marytei Streckienei, Astai Urbelienei ir Bronei Galkienei. Jis pasveikino buvusias Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktores: Veroniką Norvilienę, Ireną Šlergienę, Birutę Litevkienę ir dabartinę direktorę Ingridą Klupšaitę.

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė sveikino ir atminimo dovanas įteikė Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos darbuotojoms – Jonetai Filinskei, Vidai Ragauskienei, Janinai Spulginienei, Linai Bartkevičienei, Marytei Streckienei, Bronei Galkienei, Astai Urbelienei, Janinai Danielaitienei ir buvusioms – Malvinai Mišanovienei, Stasei Streckienei. Viešosios bibliotekos direktorės padėkomis pagerbti ir aktyviausi bibliotekos skaitytojai – Dalia ir Linas Laureckis, Ona Pekštienė, Valerija Beconienė bei jaunoji skaitytoja Emilija Dragašiūtė.

Antroji konferencijos dalis – skirta kalbininko Vytauto Vitkausko atminimui. Knygą ,,Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską“ pristatė knygos sudarytojos – kalbininkė, Lietuvių kalbos instituto bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji darbuotoja dr. Aurelija Genelytė-Gritėnienė ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro darbuotoja, žurnalo ,,Gimtoji kalba“ vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė.

Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, Vytauto Vitkausko kabineto vadovė Raimonda Rumbinaitė apžvelgė rašytojo Vytauto Kirkučio knygą ,,Gimtųjų žodžių apžavėtas: eskizai, atminai, mažmožiai apie kalbininką Vytautą Vitkauską ir gimtąją kalbą“.Konferencijoje dalyvavo ir prisiminimais apie kalbininką Vytautą Vitkauską dalijosi Lietuvių kalbos draugijos narys, V. Vitkausko bičiulis Eugenijus Urbonas, Birutė Goberienė akademikė, prof., dr. Grasilda Blažienė, dr. Janina Švambarytė-Valužienė, dr. Aldonas Pupkis, dr. Vidmantas Kuprevičius, kalbininkai-lituanistai Albina Šiupienienė, Vytautas Visockas, Rita Aleksandravičiūtė. Nuoširdžius sveikinimo žodžius bibliotekos jubiliejaus proga tarė Kuršėnų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas ir jo pavaduotoja Giedrė Karkalienė, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos skaitytojai, kolegos bibliotekininkai, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos Kristina Mikliuvienė ir Marytė Eitutienė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos skyriaus vedėja Ekaterina Prakapene, partneriai, Šiaulių rajono literatų asociacijos atstovai.

Renginio šventinę nuotaiką kūrė Kuršėnų kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Ikaras“ vadovaujamo Leontinos ir Petro Valskių jaunieji atlikėjai bei Kuršėnų meno mokyklos moksleiviai.

Rita Nesavaitė,
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja

Į viršų