PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

2015 metų birželio mėn. buvo pradėtas vykdyti Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje parengtas 18 mėnesių trukmės (2015 m. birželis – 2016 m. lapkritis) projektas „Pažangėjanti biblioteka kiekvienam“. Pagrindinis šio projekto tikslas – ugdyti rajono bibliotekininkų bei gyventojų skaitmenines kompetencijas, įtraukiant vietos bendruomenių narius į skaitmeninio turinio kūrimą.

Nuo 2015 metų spalio 19 dienos prasidėjo mokymai, kurių metu Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojai, rajono kaimų bendruomenių nariai stiprino savo gebėjimus vaizdaus turinio kūrimo srityje. Informacijos technologijų mokymo centro (ITMC) specialistė Renata Danielienė pravedė 20 valandų mokymus „Kompiuterinė vektorinė grafika CorelDRAW“.

Lapkričio pradžioje 20 akademinių valandų taškinės grafikos Adobe Photoshop kursus projekto dalyviams vedė ITMC dėstytojas Rytis Umbrasas. Specialistas supažindino besimokančiuosius su nuotraukų įkėlimo taisyklėmis, programos įrankių panaudojimo galimybėmis, kūrybišku spalvų naudojimu. Teorines žinias keitė praktiniai darbai. Kursų dalyviai mokėsi nuotraukas retušuoti, montuoti, naudoti įvairius efektų derinius, spalvinti rankiniu būdu ir daug kitų naudingų dalykų, leidžiančių ženkliai pagerinti nuotraukų kokybę, o vėliau jas panaudoti rengiant vaizdines priemones – lankstinukus, skelbimus, kvietimus ar viešinant savo veiklą spaudoje ir internete.

Lapkričio 30 dieną baigėsi paskutinis IT vartotojo kvalifikacijos tobulinimo kursas „Filmavimas ir videomontažas Adoble Premiere Pro“. ITMC lektorius Vidas Vainoras supažindino kursų dalyvius su pagrindiniais vaizdo kameros techniniais parametrais, filmų formatais. Buvo mokomasi filmuoti, įvesti multimedija medžiagą į kompiuterį, įkelti ją į „Adobe Premiere Pro“ programą, įrašyti garsą, dirbti su titrais, įvairiais efektais. Baigiantis kursams besimokantieji jau buvo atlikę ir namų darbus – susikūrę po trumpą filmuką.

Kursų dalyviams buvo įteikta paruošta visų kursų metodinė mokymų medžiaga, o praktinius gebėjimus jie galės ugdyti su bandomosiomis versijomis. Kursai suteikė jų dalyviams darbo su šiomis programomis pagrindus. Ateityje bibliotekininkų ir jų partnerių laukia rimtas iššūkis – savarankiškai kelti savo kompetencijas šioje srityje ir vėliau projekto eigoje jas pritaikyti mokant vietos bendruomenės narius.

2015 metų gruodžio 16 dieną įvyko projekto pusiaukelės rezultatų pristatymas visuomenei. Mokymų dalyvių pasiekti rezultatai – sukurti sveikinimai – puošė bibliotekos konferencijų salę, kurioje vyko renginys. Jame dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektų vadovė, šio projekto koordinatorė Giedrė Čistovienė, Raseinių rajono mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos pirmininkė Loreta Sirvydienė, informaciniai rėmėjai – internetinės Raseinių televizijos „Raseiniai TV“ atstovai Vilius Stankevičius ir Mindaugas Tučas. Renginio organizatoriai ir svečiai pasidžiaugė, kad šis projektas padės išplėsti informacinių paslaugų spektrą rajone, skatins bendruomenių veiklos viešinimą masinėse informavimo priemonėse, o bibliotekas įtvirtins kaip itin svarbias bendruomenines institucijas, svariai prisidedančias prie Lietuvos žmonių gyvenimo kokybės gerinimo.

„Pažangėjanti biblioteka kiekvienam“ projekto viešinimo koordinatorė Jolanta Gudeikytė

Į viršų