PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Sausio 15 d. į Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filialą buvo pakviesti Viekšnių gimnazijos 2b klasės moksleiviai ir jų mokytoja Henrita Kateivienė.

Bibliotekininkė Sniegina Chriščinavičienė papasakojo apie Viekšnių filialo dalyvavimą Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekte „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“, kurį remia Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai 2“. Po to supažindino su naujai įsigyta iš projekto lėšų įranga bei jos panaudojimo galimybėmis.

Bibliotekininkė, demonstruodama skaidres, pristatė Rositos Makauskienės eilėraščių knygelę „Svajonių kalnas“. Vaikai sužinojo apie knygelės autorę, jos pasirinkimą ir atsidavimą vaikų poezijai. Moksleiviams buvo perskaityta visa knyga. Skaitymo metu buvo atkreiptas dėmesys į nesuprantamus žodžius (kurėnas, karmoranai ir kt.) ir paaiškinta jų prasmė. Po kiekvieno perskaityto eilėraštuko buvo aptarti personažų poelgiai ir veiksmai.
Po knygos aptarimo vaikai dar išgirdo porą pamokančių pasakų. Tose pasakose buvo mokoma, kaip galima, pasinaudojant nuo gimimo gautais ginklais, balsu, rankų, kojų kalba, pastovėti už save. Šiais ginklais galima labai daug laimėti kovoje prieš pažeminimą, išjuokimą, patyčias.
Vėliau moksleiviams buvo pasiūlyta susipažinti su naujai gautomis knygomis. Paaiškėjo, kuriuos moksleivius, kuri literatūra domina. Viena dalis vaikų palinko prie šmaikščių, juokingų knygelių, kita dalis susidomėjo enciklopediniais leidiniais, o mergaičių būrelis vartė knygeles apie lietuvių šventes ir papročius.

Straosnį rengė Sniegina Chriščinavičienė, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filialo bibliotekininkė, mob. 8 688 23523

Nuotraukos Snieginos Chriščinavičienės, Henritos Kateivienės

Į viršų