PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Sausio 19 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filiale vyko netradicinė integruota informacinių technologijų pamoka „Informacijos gausa bibliotekoje“. Tai viena iš projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ veiklų. Projektą remia Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai 2“.


Pamokoje dalyvavo Viekšnių gimnazijos 5 klasės moksleiviai. Pamoką vedė Viekšnių gimnazijos informacinių technologijų mokytojas Valdas Motuzas.
Mokytojas į pamoką atsinešė moksleiviams paruoštas skirtingas užduotis. Moksleivius suskirstė komandomis ir kiekviena komanda turėjo per nustatyta laiką atsakyti. Užduotys buvo labai įvairios. Vieniems teko klausimai apie informacinę įrangą, kompiuterius, jų naudojimosi galimybes, trukmę, programas, kurios įdiegtos kompiuteriuose, skirtuose vartotojams. Kitos grupelės atsakinėjo į klausimus apie mokslinę, grožinę literatūrą, įvairius informacinius, periodinius leidinius. Dar kitiems teko atsakyti, kuri literatūra tarp skaitytojų populiariausia, ar skaitytojai skaito mokslinę literatūrą. Vieni moksleiviai informacijos užduotims atlikti ieškojo kompiuteriuose, kiti kreipėsi į bibliotekos darbuotojas, treti aiškinosi su mokytoju. Užpildžius užduočių lapus, mokytojas, pasinaudodamas bibliotekoje esančia nauja prezentacijų įranga, paaiškino, kaip daryti skaidres.


Moksleiviai pamokos metu sužinojo iki kiek skaidrių galima kurti vienam pristatymui,
kiek vienoje skaidrėje gali būti teksto, kokio dydžio, kokios spalvos tekstą geriausiai naudoti, kiek dėti nuotraukų ir kt. Pamokos pabaigoje moksleiviai gavo užduotį namų darbams. Namuose jie turės pagal pasirinktą jiems patikusią knygą paruošti skaidres ir jomis pasinaudojant pristatyti mokslinės ar grožinės literatūros knygą. Kaip pristatys, nuo to priklausys įvertinimas.


Informacinių technologijų mokytojas V. Motuzas mielai sutiko ir ateityje bendradarbiauti su biblioteka bei, pasinaudojant turima bibliotekos įranga, pravesti moksleiviams pamokas, nes pamokos netradicinėje aplinkoje, tai vienas iš būdų, padedantis labiau sudominti, motyvuoti mokinius.

Į viršų