PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje 2016 m. vasario 5 d. atidaryta Jaunimo inovatyvi erdvė (JIE), kuri įkurta įgyvendinant bibliotekos projektą „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“.

Tai 14-24 metų žmonėms skirta, naujausiomis technologijomis aprūpinta, asmenybės tobulėjimui prasmingai leidžiant laisvalaikį pritaikyta erdvė, kurioje vyksiančių užsiėmimų metu bus mokoma filmavimo, vaizdo montavimo, grafinio dizaino pagrindų, savęs ar savo idėjos, naudojant šiuolaikišką pristatymo metodiką, kiti kūrybiniai ir laisvalaikio užsiėmimai.

Projekto vadovė bibliotekos vyr. metodininkė Nijolė Kančauskienė trumpai pristatė projektą, priminė, kad erdvė įkurta bibliotekai įsijungus į „Bibliotekos pažangai 2“ veiklas ir parengus projektą jaunimo inovatyviai erdvei įkurti. Projektui įgyvendinti „Bibliotekos pažangai 2“ skyrė daugiau nei 22 tūkst. eurų. Iš dalies projektą „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“ rėmė Kelmės rajono savivaldybė bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Gausiai susirinkusį jaunimą bibliotekos direktorė Rita Grišienė kvietė kartu kurti naująją erdvę, aktyviai dalyvaujant jos veiklose, taip pat priminė, kad ankstyvesnė „raštingo žmogaus“ samprata labai skiriasi nuo šiandieninės: „Jei anksčiau raštingas buvo tas, kuris moka skaityti ir rašyti, tai dabartinis raštingas žmogus yra tas, kuris moka kompiuterį naudoti darbui, mokslui, savišvietai, o ateitis gali pareikalauti ir dar didesnių technologinių įgūdžių“. Direktorė dėkojo projekto partneriams – visuomeninei organizacijai „Krašto informacija“ bei Kelmės profesinio rengimo centrui, taip pat rajono savivaldybei, kuri nuo pat pradžių ne tik palaikė projekto idėją, bet ir skyrė lėšų erdvei remontuoti.

Seimo narė Alma Monkauskaitė Jaunimo inovatyvios erdvės bibliotekoje atidarymą pavadino „ypatinga diena“, pasidžiaugė, kad rajone yra daug gražaus ir šviesaus jaunimo, kaip ir suaugusiųjų, ir kad Kelmė nėra dvasinė provincija. Seimo narė, įteikdama bibliotekai „Lietuvos statutą“, prašė nepamiršti ir to, kas buvo, nepamiršti Lietuvos bei jos istorijos.

Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Izidorius Šimkus Jaunimo inovatyvios erdvės lankytojams perdavė mero dovaną – šachmatų žaidimą, kuris lavina protą, taip pat pasidžiaugė, kad projektas suteikė galimybes puikiai išnaudoti visas bibliotekos erdves.

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ koordinatorė Giedrė Čistovienė sakė: „Džiaugiuosi ir didžiuojuosi projektu, jo autoriais. Tokios erdvės labai reikalingos ne tik didmiesčiuose, bet ir mažesniuose miesteliuose“. Koordinatorė linkėjo jaunimui lankytis erdvėje, dalyvauti jos veiklose, lavinti savo kūrybiškumą, tobulinti įgūdžius, kurie ateityje gali padėti tapti puikiais darbuotojais.

Bibliotekos vyr. metodininkė Nijolė Kančauskienė ir jai talkinęs gimnazistas Eimantas Gajauskas šventės dalyviams pristatė Jaunimo inovatyvią erdvę: mokymų klasę, kurioje – šešios kompiuterizuotos darbo vietos, virtualią lentą, kompiuterines ir piešimo planšetes, dokumentų laminavimo, įrišimo įrangą, taip pat – laisvalaikio erdvę su žaliuoju fonu (angliškai greenscrean), kuris leido dalyviams „pabuvoti“ įvairiausiose pasaulio vietose, su žaidimų konsole bei stalo žaidimais, o vienas iš jų buvo improvizuotai ir linksmai išbandytas.

Bibliotekininkus su naujos erdvės atidarymu sveikino kolegės iš Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos, Kelmės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Samušienė, projekto partneriai, Kelmės jaunimo centro, „Kražantės“ progimnazijos, projekto „Atrask save“ atstovai.

Tikimės, kad pildysis „Linkėjimų lentoje“ užrašyta mintis, jog jaunimas į šią inovatyvią erdvę rinksis kaip į gerų draugų jaukius namus.

Nijolė Kančauskienė,vyr. metodininkė

JIEJIEJIE

Į viršų