PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Birštono viešoji biblioteka vykdo projektą „Interaktyvi biblioteka – erdvė kūrybai ir atradimams“, kurio tikslas – prisidėti prie kryptingo Birštono savivaldybės jaunimo kūrybiškumo, mokymosi, verslumo, bendruomeniškumo ir socialinių įgūdžių ugdymo, kuriant inovatyvias paslaugas jaunimui. Projekto metu vyko ir tebevyksta įdomios interaktyvios lietuvių ir anglų kalbų pamokos, lietuvių kalbos viktorinos, netradicinės dailės pamokos, filmų apie dailininkus ir muzikus peržiūros ir aptarimai, kūrybinės animacinių ir vaidybinių filmų kūrimo dirbtuvės, kino terapijos vakarai ir kitos įtraukiančios veiklos.

Vasario mėnuo buvo simboliškai skirtas meilės temoms: meilės žmogui, Tėvynei, gimtajai kalbai. Pasitelkus interaktyvaus ekrano galimybes, vyko atviros pamokos (konferencijos).

Vasario 10 d. rengta interaktyvi konferencija pateikčių rengimo įgūdžiams įtvirtinti. Nagrinėtos jaunimui artimos temos: „Apie meilę kitaip“, „Romantizmas keičiantis epochoms“, „Meilė. Mitas ar tikrovė?“. Vaikinai ir merginos diskutavo meilės ir santykių temomis, kėlė klausimus ir ieškojo atsakymų ne tik savyje, bet ir kituose. Apibendrindama konferenciją, mokytoja metodininkė Asta Ferevičienė prisiminė moksleivio Danieliaus Kreivėno ruoštą interviu su ikimokyklinukais: „Vaikų lūpomis labai dažnai kalba išmintis, mylėkime save ir kitus“.

Bibliotekininkės, lyg atliepdamos į šiuos žodžius, turėjo pruošusios mielų dovanėlių su prikabintomis žymių žmonių citatomis apie meilę. Kiekvienas konferencijos dalyvis perskaitė išsitrauktą citatą, o sutiko ar ne su išsakytomis mintimis – paslaptis. O gal tai mintys tolimesniems pamąstymams, juk apie meilę kalbama, svarstoma nuo pat seniausių laikų iki šiol.

Vasario 12 d. mokiniai rinkosi į atvirą pamoką (konferenciją) tema „1918 m. vasario 16–ąją prisimenant“, kuri skirta Lietuvos nepriklausomybės akto reikšmei ir svarbai aptarti. Birštono gimnazijos moksleiviai, vadovaujami mokytojos metodininkės Daivos Jonykaitės-Snapaitienės, paruošė įdomią, interaktyvią viktoriną. Nagrinėta, kokia situacija buvo iki 1918 m. vasario 16-osios, pristatė žymiausius signatarus, aiškinosi, kas atsitiko po Nepriklausomybės akto pasirašymo, koks šio dokumento likimas ir kt. Užvirė įnirtingos diskusijos. Jautėsi, kad mokiniams Lietuvos istorija įdomi, jie ją žino, tai juos domina.

Vykdant projekte numatytus renginius, neretai gimsta naujų idėjų, kurios įgyvendinamos organizuojant papildomas veiklas. Vieną tokių iniciavo ir įgyvendino Birštono gimnazijos mokytoja Iveta Montvydienė vasario 18 d., surengusi atvirą parodomąją integruotą lietuvių kalbos ir literatūros pamoką (konferenciją). Mokytojos paskatinti, mokiniai rinko medžiagą tautosakos tema. Paruošę pranešimus, draugiškai pakvietė Prienų „Revuonos“ gimnazijos mokinius su mokytojomis Vytaute Kurtoviene ir Vita Pikčilingiene į Birštono viešosio bibliotekos konferencijų salę. Čia skaitė pranešimus „Tautosakos deklaruojamos vertybės“, „Mergelė ir bernelis lietuvių liaudies dainose“, „Trečias brolis lietuvių liaudies pasakose“, „Pamotė ir podukra - praeityje ir dabar“. Jautėsi, kad vaikai entuziastingai ruošėsi, nes gilintasi į pačią lietuvių tautos savastį, ieškota tikrųjų vertybių, tiestas tiltas tarp praeities ir dabarties. Kad renginys įdomus ir klausantiems, t.y. svečiams iš Prienų, paaiškėjo įvykus viktorinai iš konferencijoje nagrinėtų klausimų, nes beveik visi bibliotekininkių paruošti prizai atiteko svečiams.
Išsiaiškinus lietuvių tautos vertybes, įvertinus, kas svarbiausia žmogui, konferencija nesibaigė. Konferencijoje išsakytas mintis mokiniai panaudos rašydami mokykloje rašinius, diskutuodami su draugais, juk tai įdomu, šiuolaikiška, gyvenimiška.

Birštono viešosios bibliotekos informacija

Į viršų