PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filiale 2016 m. kovo 9 d. vyko teminis vakaras, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

Kovo 9-oji pasirinkta kaip viena iš svarbių dienų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo istorijoje. Stasio Kašausko ir Birutės Valionytės parengtoje knygoje „Kovo 11 Lietuvos valstybingumo raidoje“ rašoma: „1990 metų kovo 9 dieną Sąjūdžio remiami deputatai diskutavo, kada skelbti nepriklausomybės atkūrimą. Apsvarstyti pirmajai sesijai teiktinų dokumentų tekstai, numatytas AT pareigybių paskirstymas“.

Renginį bibliotekoje pradėjo Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos moksleiviai. Kotryna Daukšaitė padainavo dainą „Vaikystės dienos“, Aldija Eselinaitė atliko Balio Dvariono kūrinį „Valsas g-mol“, Giedrė Krasauskaitė – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio „Preliudas H-dur“ (moksleivių mokytojos Odeta Dargienė ir Jurgita Kungienė).
Po įžanginio žodžio pedagogas senjoras Bronislovas Simonaitis trumpai apžvelgė vienu metu kaimynystėje gyvenusio Bernardo Brazdžionio biografiją ir padeklamavo jo eilėraščių. Eilėmis apie pavasarį, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, tėvynę, laisvę dalinosi tapytoja, literatė Sniegina Chriščinavičienė.

Viekšnių literatų klubo „Iš širdies“ narys Teofilis Januškevičius, pasinaudodamas bibliotekos demonstracine įranga, gauta iš projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ lėšų, demonstravo 2004 m. režisierės Lilijos Vjuginos pastatytą dokumentinį filmą „Miško broliai“, išsamiai papasakojo kai kurias su šio filmo siužetu susijusias detales, paskaitė savo kūrybos eilių.

Viekšnių literatų klubo „Iš širdies“ pirmininkė Sniegina Chriščinavičienė padėkojo susirinkusiems renginio dalyviams ir visiems prisidėjusiems, kad šis renginys įvyktų, savo kūrybos žodžiais: „Laisvė – šventa žmogaus žmogui pagarba, gerais darbais pagrįsta. Laisvė sektinais pavyzdžiais užkrečiama. Laisvė – vertybė, laisvo žmogaus darbuose įamžinta ir ateities kartoms palikta. Laisvė – kai žmogus ir jo Tėvynė – tarsi viena gija. Laisvė – kiekvieno Lietuvos piliečio įneštas indėlis, nuopelnai, darbai savo tėvynei, savo šaliai gimtai“.

Sniegina Chriščinavičienė
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filialo bibliotekininkė
Nuotraukos Snieginos Chriščinavičienės

Į viršų