PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI


Kaip ir kiekvieną mokslo metų ketvirtadienį, balandžio 7 d.  Į Viekšnių seniūnijos salę buvo pakviesti Mažeikių rajono TAU universiteto (vadovė Aušrelė-Jadvyga Gurauskaitė) Viekšnių skyriaus studentai. Čia vyko literatūros vakaras „Jie paliko eiliuotas mintis“.


Viekšnių filialo bibliotekininkė Sniegina Chriščinavičienė, demonstruodama skaidres, pristatė tris garbingus Viekšniuose gyvenusius ir kūrusius žmones, skaitė jų poeziją. Šie žmonės  Viekšniuose dirbo pedagoginį, altruistinį darbą, kūrė, o išeidami visiems paliko į knygas suguldytas savo mintis. Šios knygos yra Viekšnių bibliotekos kraštotyros fonde: Kazio Simanonio (prozininko, poeto, pedagogo, socialinių mokslų daktaro) „Velnio kilpa“ (1994 m.), „Už bočių žemę“ (1995 m.), „Likimo keliais“ (1996 m.), „Oi neverk motušėle“ (2001 m.); Bronislavos Aleksaitytės (poetės, vienuolės) „Zanavykės godos“ (2003 m.); Stasio Ablingio  (poeto, pedagogo, Biržiškų draugijos nario) „Pro vaikystės langus“ (2011 m.), „Linkėjimų puokštė“ (2011 m.), „Gyvoji upė“ (2011 m.), „Kur ąžuolas ošia“ (2011 m.), „Šaknys ir atžalos“ (2012 m.). Minėtas knygas kiekvienas bibliotekos lankytojas gali pasiskolinti skaitymui į namus.
Šis renginys – viena iš Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ veiklų. Šiame projekte dalyvauja ir Viekšnių filialas Projektą  remia Lietuvos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai 2“.

Sniegina Chriščinavičienė
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filialo bibliotekininkė
Nuotraukos Viktoro Pakamanio

Į viršų