PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Balandžio 19 d. į Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filialą buvo pakviesti Viekšnių gimnazijos 4b klasės moksleiviai ir jų mokytoja Ona Noreikienė. Bibliotekoje vyko netradicinė muzikos pamoka „Knygos apie muziką ir muzikus“. Pamoką vedė Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos muzikos pedagogė Odeta Dargienė.


Mokytoja, susipažinusi su moksleiviais, pasiteiravo, gal jie turi namuose knygų apie muziką. Pamokos medžiagą demonstruodama skaidrėse, muzikos pedagogė pristatė 10 įdomiausių ir galbūt populiariausių knygų, su kuriomis moksleiviai turėtų būti susipažinę. Tai knygos, suteikiančios žinių apie muziką, lietuvių liaudies šventes, papročius, muzikos instrumentus ir atsakančios į daugybę klausimų. Knyga „Žanro virsmas: Žemaitijos Užgavėnių dainos“ (Lina Laurinavičiūtė-Petrošienė), „Kad širdelėje būtų šviesiau“ (Daiva Bauerienė), „Padainuosim mes suėję“ (Sud. Irena Mickevičiūtė), „Gyvenu, kai dainuoju“ (Rūta Vildžiūnienė), „Pianisto chrestomatija“ (Sud. Aušra Kučinskienė) ir kt.
Mokytoja paklausė moksleivių, ar jos pristatytos knygelės sudomino juos, ar viską suprato. Sulaukusi tik teigiamų atsakymų, pradėjo kitą pamokos dalį, kurioje apžvelgė bibliotekoje turimas senas, bet labai naudingas knygeles, kurias vaikai ar mokytojai gali pasiskolinti skaitymui į namus: „Peteris muzikos instrumentų šalyje“ (Klara R. Chic, 1969 m.), „Mažoji muzikos istorija“, (Fridrichas Hercfeldas, 1974 m.), „Susiradom smuiko raktą“, (Ramutė Skučaitė, 1980 m.), „Žvanga Žvangutis“ (Parengė Elena Laugalytė, 1995 m.), „Močiute motinėle“, (Vaclovas Juodpusis, 1993m.), „Lopšinės ir žaidimai“, (Sud. Jūratė Šemetaitė, 1992 m.) ir kt.
Muzikos pedagogė O. Dargienė pakvietė mokinius, norinčius įgyti muzikinio rašto ir išsilavinimo, lankyti Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklą. Mokytoja O. Noreikienė patikrino moksleivių žinias, pateikdama keletą klausimų. Įsitikinusi, kad vaikai viską suprato ir įsisavino, padėkojo už puikią pamoką.
Pamokos pabaigoje jos organizatorė bibliotekininkė Sniegina Chriščinavičienė moksleivius informavo, jog Viekšnių filialas dalyvauja Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekte „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“. Iš projekto lėšų įsigijus demonstracinę įrangą, atsirado galimybė ne tik organizuoti patrauklesnius renginius, bet ir vesti netradicines pamokas moksleiviams. Ši pamoka – tai viena iš projekto veiklų. Visiems nuoširdžiai dėkodama pasidžiaugė gražiu ir betarpišku švietimo įstaigų ir bibliotekos bendradarbiavimu.
Pamoka buvo įdomi, naudinga ir prasminga, suteikusi daug žinių. Moksleiviai, tarsi pabuvoję muzikos knygų šalelėje, išskubėjo į Viekšnių gimnaziją tęsti darbų.

Sniegina Chriščinavičienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filialo bibliotekininkė
Nuotraukos Snieginos Chriščinavičienės

Į viršų