PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

2016 m. balandžio 26 d. į Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filialą buvo pakviesti Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ priešmokyklinės paruošiamosios grupės „Smalsučiai“ (pedagogė Virginija Kinienė) ugdytiniai. Pedagogei vaikus saugiai pallydėti į biblioteką padėjo lopšelio darželio „Liepaitė“ auklėtoja Gintarė Lavickytė ir auklėtojos padejėja Gražina Dambrauskienė.

Bibliotekininkė Sniegina Chriščinavičienė papasakojo apie Viekšnių filialo dalyvavimą Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekte „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“, kurį remia Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai 2“. Po to supažindino su naujai įsigyta iš projekto lėšų įranga bei jos panaudojimo galimybėmis.
Bibliotekininkė Sniegina Chriščinavičienė, demonstruodama skaidres, pristatė Martyno Vainilaičio eiliuotą knygą „Ežiukai Devyžiukai“. Susipažinus su istorija apie ežiukų keliones, ugdytiniams teko atsakyti į klausimus, kodėl ežiukai tapo didvyriais, už kokius nuopelnus, kas ir kokiais prizais juos apdovanojo. Kadangi vaikai klausėsi įdėmiai, su užduotimis susitvarkė puikiai. Tuomet jiems buvo pasiūlyta susipažinti su bibliotekoje esančiomis jų amžiui skirtomis naujomis knygomis. Vaikai smalsaudami vartė knygeles, vieni su kitais dalinosi įspūdžiais, o drąsiausias iš jų aiškiai ir raiškiai perskaitė keletą puslapių.
Po to ugdytiniams buvo pasiūlyta nupiešti iš pristatytos Martyno Vainilaičio ar kitos knygelės patikusį personažą. Vieni vaikai piešė brolius ežiukus Devyžiukus, kiti visą pasaulį, o dar kiti kūrė gražiausius gamtos vaizdelius. Visi vaikai nupiešė po nuoširdų piešinį. Nupiešę piešinius ir panorę tapti bibliotekos skaitytojais, prižiūrimi pedagogės, vaikai stojosi į eilutę, tam, kad užsiregistruotų ir taptų tikrais bibliotekos skaitytojais. Tądien užsiregistravo 11 ugdytinių. Nurimę nuo patirtų emocijų ir rimtai susikaupę, vaikai apsilankė šalia bibliotekos įkurdintoje profesorių Mykolo Vaclovo ir Viktoro memorialinėje ekspozicijoje, kur bibliotekininkė trumpai supažindino vaikus su profesorių biografijomis, jų nuopelnais Lietuvai bei Viekšniams. Bibliotekininkė pasidžiaugė, kad vienos ekskursijos metu vaikai gavo daug naudingos informacijos, o biblioteka įgijo daug naujų skaitytojų.
Pedagogė Virginija Kinienė taip pat pasidžiaugė, kad bibliotekoje rado prieš šešis metus vaikų kurtus ir bibliotekai padovanotus kūrinėlius (knygas, rašytus knygai laiškus) ir padėkojo už gražų renginį. Išeidama patikrino, ar vaikai saugiai įsidėjo skaitytojo pažymėjimus, ir visus įpareigojo paimtas knygeles perskaityti per savaitę.
Sniegina Chriščinavičienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filialo bibliotekininkė, nuotraukos Snieginos Chriščinavičienės, ir Irenos Gudavičienės

Į viršų